Mgr. Alice Kourkzi – Kašlíková

Alice Kourkzi - Kašlíková je garantkou vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných v Národním pedagogickém institutu České republiky. Má zkušenosti na pozici redaktorky, učitelky cizích jazyků, výchovné poradkyně ZŠ a metodičky prevence ZŠ.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor pedagogika a anglický jazyk a literatura s didaktikou a specializační studium pro výchovné poradce. V současné době studuje doktorské studium na katedře pedagogiky a absolvuje sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typu SUR na Skálově institutu v Praze. 

Další autoři

Mgr. Pavlína Tillová

Pavlína Tillová je právnička a specialistka na firemní compliance.V této oblasti má mnohaleté zkušenosti – jako vedoucí compliance působila ve velkých společnostech jako Pioneer Investments, ČSOB, Česká pojišťovna či Avant.

Tomáš Volešák

Tomáš Volešák je revizní technik a OZO v prevenci rizik a požární ochrany.

Ing. Ráma Rajnošek, Ph.D.

Ráma Rajnošek působí jako CEO a jako konzultant pro komunikační strategie v online agentuře Aqua Digital.Zabývá se komplexním navrhováním kampaní v prostředí internetu. Vytváří koncepty využívající výhody v propojení online nástrojů a klasických komunikačních kampaní. Navrhuje akviziční strategie a využívání loajalitních nástrojů dle nastavených marketingových cílů klienta. Do komunikační strategie integruje jako součást mixu sociální sítě s hlavní orientací na Facebook a jeho nástroje.

Mgr. Denisa Marečková

Denisa Marečková je advokátkou v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a specializuje se více než 8 let na oblast IT veřejných zakázek. V rámci této agendy poskytuje komplexní poradenství zadavatelům i dodavatelům.V rámci své specializace se zaměřuje zejména na přípravu zadávacích podmínek v oblasti IT, smluvní právo, softwarové právo. V rámci této činnosti se také zabývá poradenstvím v oblasti řízení probíhajících projektů realizovaných z veřejných zakázek včetně právního poradenství při změnách smluv.

RNDr. Jaromír Pohanka

výkonný sekretář ARTAV (Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu)

Ing. Dagmar Zindulková

Od roku 1994 působí jako lektorka, poradkyně a auditorka managementu kvality.Je auditorem ISO/TS 16949 a EOQ TQM Assessor. Působí rovněž jako členka redakční rady časopisu Kvalita.