Mgr. Miroslav Mašek

Další autoři

Ing. Petr Holyszewski

Ing. Petr Holyszewski je produktový manažer pro měřiče ve společnosti ENBRA a.s.Zároveň je také vedoucí technického oddělení MaR.

Ing. Jiří Jindrák

Ing. Jiří Jindrák je od roku 2001 daňovým poradcem, v současné době působí ve společnosti HLB Proxy, a.s.Zaměřuje se na problematiku zdanění právnických a fyzických osob a DPH. Od roku 2007 se věnuje přednáškové činnosti pro širokou veřejnost s cílem realizovat semináře s praktickým pohledem na daňovou a související účetní problematiku. Hovoří německy a anglicky.

Jan Topinka

Jan Topinka je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.Specializuje se na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů, nakládání s pohledávkami a dále na akvizice a prodeje společností. Před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners v roce 2004 pracoval Jan Topinka pět let na různých právních pozicích v Komisi pro cenné papíry (dozorový úřad pro oblast kapitálového trhu, nyní jeho funkce plní ČNB), naposledy jako ředitel metodicko-analytického odboru, kde například koordinoval a vedl projekt přípravy Komise pro cenné papíry na vstup do EU a podílel se na tvorbě řady koncepčních a metodických dokumentů v oblasti regulace finančního trhu.

JUDr. Dominik Fojtů

JUDr. Dominik Fojtů se jako advokát zaměřuje zejména na soukromé právo. Věnoval se případům náhrady škody, stavebním projektům i právu společností. Jeho specialitou je problematika svěřenských fondů.

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.Je autorem pomůcek elektronického profesního informačního systému ČKAIT PROFESIS. Spolupracuje s MPSV v rámci skupiny Bezpečnost na staveništi a s MPO ČR při Radě vlády pro stavebnictví.

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Antonín Jančařík vystudoval MFF UK v Praze, kde také získal titul Ph.D.v oboru algebra. Od roku 2004 působí na katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK, kde se věnuje především využití her a výpočetní techniky ve výuce matematiky.