Mgr. Jan Tábořík

Jan Tábořík poskytuje svým klientům z řad malých a středních podniků i významných korporací a nadnárodních skupin komplexní právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního a finančního práva

Svým klientům asistuje v oblasti smluvní agendy, sporné agendy a v době neustále vzrůstající legislativní zátěže zejména v oblasti souladu s právními předpisy (compliance). V oblasti GDPR se zaměřuje na komplexní poradenství zejména malým a středním podnikům. Za zásadní hodnoty považuje vysokou odbornost, silný znalostní základ, jakož i schopnost přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům klienta a okolnostem případu. 

Další autoři

Ing. Irena Lapešová

Irena Lapešová je jednatelkou společnosti TNT Consulting, spol.s r. o., která se zabývá komplexními službami a poradenstvím v oblasti dotací, od zpracování žádosti přes monitoring akce, administraci dotace a veškeré služby s tím související vč. realizace výběrových řízení. Společnost TNT Consulting, spol. s r. o. je členem  Sekce EU při Hospodářské komoře hlavního města Prahy. Na trhu působí již od roku 2009 a zaměřuje se na dotace z OPŽP, MŽP, MMR, OPPIK a SZIF. Většinu klientů tvoří města a obce po celé České republice.

Ing. Jiří Mazáček

Jiří Mazáčekabsolvoval magisterské studium obor Konstrukce pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT v Praze.Následně v letech 2009–2011 studoval na stejné škole i nově vzniklý obor Inteligentní budovy. Od roku 2010 působí ve společnosti PORSENNA o.p.s., kde se zabývá poradenstvím v oblasti výstavby a rekonstrukcí budov v pasivním standardu, energetickým hodnocením budov, zpracováním PENB, energetických auditů a zavádění energetického managementu do měst a obcí.

Ing. Ondřej Ječný

Je vedoucím oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra České republiky.Elektronizací veřejných zakázek a elektronickými systémy pro veřejné zadávání se zabývá dlouhodobě. Soustředí se na centrální nákupy, které také v praxi koordinuje. Je členem meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 a pracovní skupiny pro funkčnost Národního elektronického nástroje. meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020Více zde: http://www.nenen.cz/news/zapis-z-8-jednani-meziresortni-ridici-skupiny-pro-implementaci-strategii-elektronizace-zadavani-verejnych-zakazek-pro-obdobi-let-2016-az-2020/  

Mgr. Tomáš Červinka

Mgr. Červinka je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a již 21 let působí ve VZP ČR, nyní na pozici vrchního analytika.Je autorem či spoluautorem knih se zaměřením na problematiku daní a pojistného, publikuje v odborných periodikách. Již 15 let se věnuje lektorské činnosti, a to jak pro agentury, tak jako interní lektor VZP.  

JUDr. Karel A. Kodeda

Karel A. Kodeda působí od roku 1984 v sektoru IT a energetiky.Jako podnikový právník se podílel na tvorbě a implementaci vnitřních předpisů a procesů v obchodních společnostech. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a výukové programy na University College London, World Bank-USAID-USEA a projekt EUROPEUM. V současnosti spolupracuje s Central European Advisory Group jako externí konzultant.

Ph.Dr. Ivana Křížová, Ph.D.

Ivana Křížová vystudovala jednooborovou psychologii a doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2014 pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se vzdělává v klinické psychologii.Zároveň pracuji jako externí pedagog na Katedře psychologie Pedf UK a VŠO, kde vyučuji několik psychologických předmětů.