Logo AIVD
Multimediální publikace

GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech

Praktické nástroje, šablony a formuláře v souladu s nařízením EU

Víte, že v GDPR se neustále mění pravidla? Od účinnosti GDPR vznikly desítky nových legislativních pravidel, nařízení a postupů, které musíte dodržovat. Navíc jsou pro vás závazná i nová soudní rozhodnutí, kterými se musíte řídit. Kontroly od ÚOOÚ jsou stále častější a zvyšují se také pokuty: právě nedávno padla rekordní pokuta 7,7 milionu Kč. Chcete se vyhnout problémům? Pak jednoznačně musíte mít nejaktuálnější informace, jak přesně postupovat. Objednejte si praktickou příručky, díky které budete mít vše v pořádku.

Součástí publikace jsou smlouvy, směrnice, dohody, žádosti, interní předpisy a další dokumenty na speciálním webu.

Cena od 3 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Zjistit více

3 990 

Zjistit více

5 490 

Popis produktu

GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech přináší firmám a organizacím desítky praktických vzorů, a usnadňuje jim tak každodenní praxi v souladu s novým nařízením EU. Všechny vzory dokumentů jsou v elektronické podobě, což usnadňuje jejich editaci pro konkrétní potřeby jednotlivých organizací.

V publikaci naleznete veškeré informace ke GDPR a návody, jak se s novým nařízením vypořádat. Kromě rad, jak zpracovávat a zabezpečit osobní údaje v souladu s GDPR, vám poradíme, jak postupovat při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, jak se vyvarovat pochybení při marketingové a obchodní činnosti nebo jak předávat osobní údaje do zahraničí ve světle GDPR. V neposlední řadě zjistíte, jaké máte povinnosti vůči kontrolním orgánům a jaké sankce hrozí.

Na speciální webové stránce pak také naleznete bonusovou sekci s odpověďmi na dotazy našich čtenářů + doporučení na konkrétní řešení v praxi.

Prolistujte si ukázkové strany

Podívejte se na obsah publikace GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

  • Na jednom místě naleznete všechny smlouvy, předpisy a další dokumenty pro zpracování osobních údajů podle GDPR společně s příklady, které potřebujete ve své každodenní praxi.
  • Vaši práci usnadní profesionálně zpracované vzory v elektronické podobě, které snadno zeditujete dle konkrétních potřeb vaší organizace.
  • Získáte jistotu, že dokumentace týkající se nakládání s osobními údaji je ve vaší organizaci zpracována plně v souladu s aktuální legislativou.

Komu je produkt určen

GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech je určena vedení všech firem a organizací, dále personalistům, obchodním ředitelům, marketingovým a IT specialistům a v neposlední řadě také právníkům.

Specifikace produktu

Multimediální publikace obsahuje tištěnou část publikace a speciální webovou stránku.

OBSAH PUBLIKACE

1. GDPR: Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
1.1 Jak zavést GDPR do praxe firmy či organizace

2. Co jsou to osobní údaje a citlivé údaje
2.1 Znaky osobních údajů
2.2 Kde končí osobní údaje a začínají citlivé osobní údaje
2.3 Podmínky zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

3. Jak zpracovávat osobní údaje
3.1 Principy zpracování osobních údajů podle GDPR
3.2 Správce versus zpracovatel
3.3 Souhlas subjektu údajů
3.4 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
3.5 Povinnosti při zpracování osobních údajů

4. Jak zabezpečit osobní údaje
4.1 Odpovědnost správce a zpracovatele
4.2 Zabezpečení osobních údajů
4.3 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
4.4 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů dotčeným jednotlivcům

5. Jaká práva mají fyzické osoby vůči svým osobním údajům
5.1 Právo na přístup k informacím
5.2 Právo na opravu
5.3 Právo na výmaz a právo být zapomenut
5.4 Právo na omezení zpracování
5.5 Oznamovací povinnost
5.6 Právo na přenositelnost údajů
5.7 Právo vznést námitku
5.8 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
5.9 Právo podat stížnost

6. Nakládání s osobními údaji při zaměstnávání
6.1 Osobní údaje zpracovávané o zaměstnanci
6.2 Vývoj vztahu zaměstnavatel–zaměstnanec s ohledem na ochranu osobních údajů
6.3 Monitoring zaměstnanců

7. Marketingová a obchodní činnost ve světle GDPR
7.1. Zásady zpracování osobních údajů v marketingové praxi
7.2 Souhlas subjektu údajů v marketingu
7.3 Oprávněný zájem
7.4 Smlouva o zpracování osobních údajů

8. IT zabezpečení osobních dat
8.1 Jak zajistit ochranu osobních dat v praxi

9. Jak předávat osobní údaje do zahraničí
9.1 Předávání osobních údajů do států mimo Evropskou unii

10. Povinnosti vůči úřadům, odpovědnost a sankce
10.1 Sankce

11. GDPR v otázkách a odpovědích z praxe
11.1 Osobní údaje, souhlas se zpracováním údajů
11.2 Zaměstnávání, situace na pracovišti
11.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Speciální webová stránka přináší praktické vzory, formuláře, šablony a check-listy, stejně jako legislativu a judikaturu týkající se GDPR. Všechny vzory smluv jsou v editovatelné podobě a lze je přizpůsobit potřebám konkrétní firmy či organizace. Bonusová kapitola obsahuje odpovědi na dotazy našich čtenářů + doporučení na konkrétní řešení v praxi.

Mgr. Michal Kandráč

Michal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2018). Absolvoval též roční studium na University of Glasgow (2016 - 2017), kde se věnoval právu duševního vlastnictví, právu závazkovému a právu korporátnímu. Od roku 2018 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře. Michal Kandráč působí od roku 2015 v kanceláři Weinhold Legal, kde se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví a informačních technologií, mediální právo a ochranu osobních údajů. Michal se v rámci své praxe dále specializuje na právo korporátní, a to zejména na právní poradenství v oblasti právních prověrek a procesu prodeje či koupě obchodních společností. V rámci svého působení ve Weinhold Legal se Michal taktéž účastnil mnoha významných projektů týkajících právního poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména mapování procesů zpracování a datových toků nadnárodních společností, jakožto i provádění GAP analýz a jejich následné implementace.

Mgr. Martin Winter

Ve své praxi se kromě ochrany osobních údajů zabývá především obchodním a korporátním právem Martin Winter působí jako advokát v Praze. Právní služby poskytuje předním českým a mezinárodním společnostem, a to jak v rámci nejrůznějších transakcí, tak i při každodenním výkonu podnikatelských aktivit jeho klientů.

Mgr. Jan Tábořík

Jan Tábořík poskytuje svým klientům z řad malých a středních podniků i významných korporací a nadnárodních skupin komplexní právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního a finančního práva Svým klientům asistuje v oblasti smluvní agendy, sporné agendy a v době neustále vzrůstající legislativní zátěže zejména v oblasti souladu s právními předpisy (compliance). V oblasti GDPR se zaměřuje na komplexní poradenství zejména malým a středním podnikům. Za zásadní hodnoty považuje vysokou odbornost, silný znalostní základ, jakož i schopnost přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům klienta a okolnostem případu. 

Jakub Konečný

Jakub Konečný působí v advokátní kanceláři AD LEGES, která byla založena třemi advokáty s dlouholetými zkušenostmi z největší české advokátní kanceláře a specializuje se na poskytování právních služeb v oblasti akvizic, přeměn obchodních společností, korporátního práva, jakož i práva daňového. Díky svému právnímu i ekonomickému vzdělání se Jakub Konečný ve své praxi zaměřuje na vnitroskupinové restrukturalizace se silným daňovým prvkem, a vedle toho také na oblast GDPR a korporátní compliance, včetně nastavení vnitřních vztahů ve společnosti a variant řešení odpovědnostních rizik.

Mgr. Lucie Kaiglová, MSc.

Ve své praxi se zaměřuje především na compliance a data privacy a působila např. ve společnost CBRE, Honeywell či HSBC. Lucie Kaiglová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně pokračovala studiem oboru Law and Business Management na Nottingham Trent University.

Mgr. Jiří Helán

Ve své praxi se věnuje ochraně osobních údajů, marketingovému právu, právu duševního vlastnictví, ochraně spotřebitele a obchodování na internetu Jiří Helán je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a partnerem advokátní kanceláře KROUPAHELÁN. O ochraně osobních údajů aktivně přednáší, připravuje se na práci pověřence pro ochranu osobních údajů a podílel se na realizaci několika projektů v oblasti ochrany osobních údajů.

Mgr. Josef Bátrla

Josef Bátrla je samostatný advokát, kterého baví technologie a start-upy. Josef prošel několika advokátními kancelářemi, kde se podílel na velkých a významných projektech v rámci ICT a GDPR. Díky tomu tak nasbíral zkušenosti a může tak ve svých specializacích pokračovat i jako jednočlenný tým. Mimo svoji praxi Josef často publikuje a přednáší.

Mgr. Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se specializuje na ochranu osobních údajů a implementaci nařízení GDPR do praxe nejen školských zařízení. Aktuálně také působí jako pověřenec pro řadu škol. Dále se věnuje právu duševního vlastnictví, autorskému právu, ochraně osobnosti a právu informačních technologií. Klientům poskytuje komplexní poradenství v otázkách ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k nehmotným statkům a proti zásahům do práva na ochranu osobnosti. Má zkušenosti s problematikou filmového a hudebního průmyslu a mezinárodní koprodukce. Dříve působil v mezinárodních kanceláři PwC Legal, následně v kanceláři Havel, Holásek & Partners. V roce 2016 založil Radomír Pivoda vlastní advokátní praxi zaměřenou na právo duševního vlastnictví a trvale spolupracuje s kanceláří Pavelka & Partners v oblasti práva obchodních společností a GDPR poradenství obchodním korporacím. V současnosti se intenzivně zabývá dopadem nařízení GDPR na vzdělávací instituce.

JUDr. Michal Morawski

JUDr. Michal Morawski pracuje jako advokát v AK Kříž a partneři. Ve své praxi se specializuje na občanské, obchodní a pojistné právo. V uvedených právních odvětvích má rozsáhlé zkušenosti, a to včetně četného zastupování klientů ve sporných soudních řízeních především při uplatňování nároků klientů vůči pojišťovnám. Dále se věnuje problematice hazardního a loterijního práva a poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský je inspektorem ICT bezpečnosti v České exportní bance. Mezi roky 2001 a 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současnosti se věnuje školení IT auditorů a také přednáší o bezpečnosti IT.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.   Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako samostatný advokát. Charakterizuje ji mnohaletý výkon všeobecné advokacie. Ve své praxi se věnuje pracovnímu právu a v této oblasti i lektorské a publikační činnosti, dále občanskému, obchodnímu a korporátnímu právu.  Publikovala například on-line odpovědi z oblasti v rámci pracovněprávní poradny internetového serveru iHNed.cz, Kariéra web a MONSTER.cz. Napsala odborné články k pracovněprávní problematice se zaměřením na podnikatelskou praxi pro deník E 15 a Mladá fronta Dnes, vystupovala k právním otázkám v rámci pořadu ČT pro podnikatele POKR, je autorkou publikace Základy pracovního práva s příklady a vzory a spoluautorkou dalších vzdělávacích publikací z oblasti pracovního práva vydávaných Nakladatelstvím FORUM.

Mgr. Marie Šebelová

Marie Šebelová je advokátkou zaměřující se na právo reklamní, autorského a právo osobních údajů. Poslední tři roky se také v praxi intenzivně věnuje cizineckému právu. Publikovala například v časopisech Marketing & Media, Strategie či Trend marketing a je autorkou publikace Autorské právo.

Mgr. Pavel Kroupa

Mgr. Pavel Kroupa je advokátem specializujícím se na zadávání veřejných zakázek a na smluvní právo, spoluautorem prvního e-learningového kurzu v ČR o smlouvách a veřejných zakázkách a příležitostným přispěvatelem časopisu Veřejné zakázky v praxi.