Mgr. Marie Šebelová

Marie Šebelová je advokátkou zaměřující se na právo reklamní, autorského a právo osobních údajů.

Poslední tři roky se také v praxi intenzivně věnuje cizineckému právu. Publikovala například v časopisech Marketing & Media, Strategie či Trend marketing a je autorkou publikace Autorské právo.

Další autoři

Květoslava Novotná

Květoslava Novotná pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi. Více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech.

Ing. Jiří Seger

Jiří Seger absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.Poradenstvím při zavádění systémů managementu se zabývá od roku 1996, nejprve jako zaměstnanec poradenské firmy a od roku 2008 jako OSVČ. Je držitelem certifikátů pro provádění certifikačních auditů podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Spolupracuje s některými významnými certifikačními společnostmi jako externí auditor a lektor.

Test Test

AnotaceNadpis 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Nadpis 5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Mgr. Michaela Micková

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností.Kancelář je zaměřena jak na poradenství právní, tak i daňové, což přináší ucelený pohled na často kladené otázky, které jsou v současnosti podnikatelé nuceni řešit v souvislosti s fungováním svých společností.

Ing. Pavel Boucník, Ph.D.

Pavel Boucník zastává pozici PDM Key User ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery.Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Zde také v roce 2003 získal doktorát. Mimo svoji hlavní pracovní náplň publikuje a věnuje se poradenské a konzultační činnosti v oblasti médií a Public Relations.

Ing. Jiří Žežulka

Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO se v minulosti zabýval strategií a koncepcí finanční správy ČR, tvorbou metodických a taktických postupů boje s daňovými úniky, koordinoval spolupráci správce daně s orgány činnými v trestním řízení a Finančně-analytickým útvarem MF ČR.Byl také odpovědný za vyšetřování případů nejrozsáhlejších daňových úniků, dále spolupracoval i na tvorbě daňové legislativy. Od roku 2002 působil v daňové správě. Od roku 2011 vedl Odbor řízení rizik na GFŘ ČR. Od roku 2014 vykonával funkci zástupce generálního ředitele GFŘ. Specializoval se na problematiku boje s daňovými úniky. Dále se může pochlubit bohatou publikační a přednáškovou činností v oblasti daňové a finanční kriminality. Na začátku roku 2016 nastoupil na pozici Tax Policy & Controversy Manager v poradenské skupině APOGEO. V rámci své nové pozice bude mít na starost oblast daňové politiky a řešení daňových sporů. Jeho specializací je poradenství v oblastech daňové kontroly, prevence daňových rizik, tax compliance a procesních postupů správce daně.