Mgr. Miloslav Kvapil

Miloslav Kvapil je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT. Více než 20 let se zaměřuje na zefektivňování veřejné správy a zejména veřejnoprávních korporací (územně samosprávný celek a jeho zřízené/založené organizace), a to z pohledu finančního řízení a kontroly, veřejných služeb a procesů, které jsou úzce s veřejnými financemi propojeny.

Vedle své lektorské a auditorské činnosti je také ředitelem společnosti DYNATECH s.r.o., která se se zabývá nejen službami interního auditu, ale také vyvíjí vlastní softwarové nástroje pro elektronizaci procesů spojených s finančním řízením a kontrolou veřejnoprávních korporací a jejich organizací.

Další autoři

Mgr. Michaela Micková

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností.Kancelář je zaměřena jak na poradenství právní, tak i daňové, což přináší ucelený pohled na často kladené otázky, které jsou v současnosti podnikatelé nuceni řešit v souvislosti s fungováním svých společností.

Mgr. Veronika Špornová

Veronika Špornová, advokátka AK Špornová, má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb podnikatelům.V rámci své činnosti se zaměřuje právě na řešení jejich problémů, přípravu smluv, směrnic a celkového nastavení fungování společností. Při své činnosti využívá také vlastní praktické zkušenosti z provozu e-shopu.

Mgr. Ludmila Šprachtová

Ludmila Šprachtová je ředitelkou Fakultní mateřské školy Sokolovská v Praze  8 a místopředsedkyní Asociace předškolní výchovy.Působí rovněž jako lektorka kurzů zaměřených na kurikulum podpory zdraví v MŠ, právní subjektivitu MŠ či tvorbu školního vzdělávacího programu. Publikuje v nakladatelství Verlag Dashofer a v odborném tisku.

Mgr. Milan Sivý, LL.M.

Milan Sivý je advokátem PRK Partners se specializací zejména na obchodní právo, fúze a akvizice a investiční společnosti a investiční fondy. Má rovněž bohaté zkušenosti s projekty v oblasti energetiky. Ve své praxi se podílel na poskytování komplexních právních služeb předním českým a zahraničním klientům, a to jak v souvislosti s projekty v České republice, tak i v jiných zemích. Rovněž zastupuje PRK Partners v asociaci CVCA (Czech Private Equity & Venture Capital Association). V rozmezí let 2009 až 2018 působil v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze. K PRK Partners se připojil v roce 2019.

JUDr. Michal Morawski

JUDr. Michal Morawski pracuje jako advokát v AK Kříž a partneři.Ve své praxi se specializuje na občanské, obchodní a pojistné právo. V uvedených právních odvětvích má rozsáhlé zkušenosti, a to včetně četného zastupování klientů ve sporných soudních řízeních především při uplatňování nároků klientů vůči pojišťovnám. Dále se věnuje problematice hazardního a loterijního práva a poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

Mgr. Václava Holušová

Pracuje v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na pozici vedoucí oddělení stavebních výrobků a technických zařízení v odboru státního zkušebnictví. Je zodpovědná za oznamování českých subjektů posuzování shody v oblasti stavebních výrobků a za kontrolu jejich činnosti. Také zastupuje ČR ve Stálém výboru pro stavebnictví, což je poradní orgán Evropské komise.