Mgr. Miloslav Kvapil

Miloslav Kvapil je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT. Více než 20 let se zaměřuje na zefektivňování veřejné správy a zejména veřejnoprávních korporací (územně samosprávný celek a jeho zřízené/založené organizace), a to z pohledu finančního řízení a kontroly, veřejných služeb a procesů, které jsou úzce s veřejnými financemi propojeny.

Vedle své lektorské a auditorské činnosti je také ředitelem společnosti DYNATECH s.r.o., která se se zabývá nejen službami interního auditu, ale také vyvíjí vlastní softwarové nástroje pro elektronizaci procesů spojených s finančním řízením a kontrolou veřejnoprávních korporací a jejich organizací.

Další autoři

Mgr. Michal Černý

Michal Černý je garantem studijní profilace Technologie ve vzdělávání na Kabinetu knihovnictví a informačních studií na FF MU v Brně, kde přednáší předměty jako vzdělávací technologie, metodik ICT, laboratoř vzdělávacích technologií nebo digitální kompetence.Vystudoval učitelství fyziky a informatiky. Je autorem řady knih, jako například Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Myšlenkové mapy pro studenty nebo editorem Tablet ve školní praxi, na RVP.cz napsal více než stovku článků a jako odborný garant zaštiťoval projekt z Výzvy 51 (tablety do škol) INTERES.

JUDr. Luboš Průša

JUDr. Luboš Průša je zastupitelem Jihočeského kraje. V minulosti působil jako ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje a jako starosta Písku. Bezplatně působil v orgánech řady firem s městskou či krajskou účastí. V osučasné době vede advokátní kancelář, která se zaměřuje mimo jiné na problematiku obcí a měst.

Karel Otýs

Karel Otýs je expert na firemní nákup a B2B obchod. Zaměřuje se na rozvoj a vzdělávání pro praxi nákupčích, obchodníků a dalších profesí, které se podílí na nákupních a obchodních procesech. Má 30 let profesní praxe v obchodu a nákupu, od řadových pozic až po manažerské posty. Z toho 22 let aktivní služby v různých firmách a 8 let na volné noze, kdy byl plně zaměřen na rozvoj a vzdělávání nákupních a obchodních týmů.

Mgr. Hana Hlobilová

Hana Hlobilová je absolventkou jednooborové psychologie na MUNI. Absolvovala kompletní kurz krizové intervence, kurz diagnostiky schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, kurz práce s terapeutickým pískovištěm. Čerpá ze své praxe školní psycholožky na ZŠ a z praxe v krizovém Centru Annabell pro lidi s poruchami příjmu potravy. V současnosti aktivně spolupracuje s online psychologickou poradnou MOJRA.cz (www.mojra.cz).

Ing. Josef Pikálek

Josef Pikálek je renomovaným specialistou v oblasti úspor energií, energetickým auditorem České republiky, poradcem v rámci sítě Energetických konzultačních a informačních středisek. 

Ing. Jiří Košulič

Jiří Košulič je předsedou představenstva a generálním ředitele akciové společnosti RTS, která pro zadavatele administruje ročně přes 200 veřejných zakázek.Je členem představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a předsedou expertní skupiny pro ceny a veřejnou zakázku. Je spoluautorem Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby.