Mgr. Jakub Hornek

Jakub Hornek je interním doktorandem a přednášejícím na Katedře politologie IPS FSV UK. Od května 2019 působí v Legislativně-právní sekci Svazu měst a obcí ČR. Odborně se zaměřuje na oblast komunální politiky, a to především na problematiku malých obcí. Pravidelně publikuje v odborných periodikách. Byl řešitelem grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Zhroucené obce v České republice“.

Další autoři

Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová

Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová je lektorka vzdělávacích programů v centru prevence a koordinátorka Specializovaného studia pro školní metodiky prevence. Podílí se na přípravě preventivních programů a pracuje jako speciální pedagog v mateřské škole.

Ing. Zdeněk Fildán

Zdeněk Fildán, lektor kurzů legislativy životního prostředí a podnikové ekologie, je jednatelem firmy ENVI GROUP s.r.o., která se zabývá poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie.Působí v řadě firem jako externí podnikový ekolog a odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky a při zavádění systémů řízení podle ISO 14001. Mezi stěžejní projekty, které Zdeněk Fildán řídí, patří tvorba a vydávání odborných publikací pro oblast podnikové ekologie. Publikace se zaměřují na všechny hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, chemické látky a přípravky na pracovištích, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování a další oblasti.

Ing. Pavel Sehnal

Majitel společnosti Anylopex plus s.r.o. a projektový manažer divizí AG Grant, AG Energy a AG Projekt.Věnuje se přípravě žádostí o dotace z programu OPŽP, OPPIK, SZIF i z programu IROP. Zároveň také administruje výběrová řízení.

JUDr. Lenka Matochová

Je právničkou Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR.Právu zadávání veřejných zakázek se nejprve věnovala ve státní správě a v advokacii, nyní působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek.

Jiří Nejedlý

Jiří Nejedlý působí jako interní trenér obchodního týmu Office DEPOT, s.r.o.CZ/SK a zároveň jako profesionální kouč a trenér v oblasti profesního rozvoje. Absolvent PřF UK Jiří Nejedlý disponuje 25 lety praxe v obchodních pozicích českých i mezinárodních firem (výpočetní a kancelářská technika, IT služby, drogistické zboží, luxusní psací potřeby, nábytek, kancelářské potřeby, materiál pro výtvarníky a restaurátory, reklamní předměty, outsourcing služeb). Jeho pracovní náplní bylo vedení a motivace obchodního týmu, péče o stávající klienty, získávání nových klientů, uzavírání objednávek, vyjednávání podmínek smluv, vymáhání pohledávek, prezentace služeb. 14 let působí zároveň jako interní trenér obchodních týmů a liniového a středního managementu společnosti Papirius a Office DEPOT s.r.o, v ČR a SR. Jeho pracovní náplní je zaškolování a rozvojový trénink obchodníků a ASM, individuální koučink v terénu a trénink liniového a středního managementu v oblasti vedení lidí a řízení změn.  Má vlastní trenérskou a koučovací praxi (10 let). Ve všech oblastech využívá nejnovější trendy v oblasti vzdělávání a svoje know-how, vycházející z 25 let zkušeností z českých i mezinárodních obchodních společností.

JUDr. Andrej Lobotka

Magisterské i doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2016 absolvoval bakalářské studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, obor Informatika ve veřejné správě.Po škole sbíral zkušenosti jak ve státní správě (Česká správa sociálního zabezpečení), tak jako koncipient v advokátní kanceláři. Následně se podílel na implementaci GDPR ve společnostech UPC Česká republika a UPC Broadband Slovakia. V současné době působí jako pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnostech L'Oréal Česká republika, L'Oréal Slovensko a L'Oréal Magyarország.