Živé vysílání

Živé vysílání: Pro školy: Jak vám nový zákon o účetnictví uvolní ruce?

Zásadní změny v účetnictví pro školy

Termín: 7. 12. 2023
Místo konání: Online – živý přenos

Živé vysílání: Pro školy: Jak vám nový zákon o účetnictví uvolní ruce?

Chystaný nový zákon o účetnictví zvoní na poplach se změnami i pro školy! Bude možné převést odpovědnost a případné sankce za účetnictví na zřizovatele? K jakým krokům budete muset přistoupit v rámci digitalizace účetnictví? Jak budete probíhat kontrola účetnictví ze strany ředitele školy a finančního úřadu? Připravte se na změny včas!

4 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK

Cíl živého vysílání:

Cílem živého vysílání je seznámit účastníky se všemi klíčovými informacemi z chystaného nového zákona o účetnictví (NZoÚ) a jeho dopadu na školy. Zákon by měl být v účinnosti v průběhu roku 2024/2025, ale v rámci digitalizace účetnictví bude nutné připravit se na změny včas už v tomto školním roce. K tomu účastníky provedeme i souvisejícími změnovými zákony, které také zamávají s dosavadními postupy. Přesun odpovědnosti ze školy na zřizovatele, digitalizace veřejné správy a s tím spojené ověřování doručení, elektronické podpisy a další patálie – certifikovaný interní auditor shrne veškeré změny na míru školám.

Komu je živé vysílání určeno:

Živé vysílání je určeno především ředitelům mateřských, základních a středních škol (příspěvkovým organizacím), jejich zástupcům a dalším zaměstnancům zodpovědným za účetnictví ve školách.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka. Podrobnosti ke konání školení od nás obdržíte nejpozději den předem, a to formou e-mailové rozesílky.

 

Program živého vysílání (9:00–12:00 hod.)

 1. Jaké změny přinese nový zákon o účetnictví (NZoÚ)?
 2. Nové pojetí účetnictví a jeho dopad na veřejný sektor
 3. Nejvýznamnější změny pro školy
 4. Související připravované změnové zákony a jejich dopad na školy
 5. Dopady NZoÚ na praxi zejména:
  1. Digitalizaci účetních dokladů a dalších dokumentů spojených se školami
  2. Vnitřní kontrolní systém a finanční kontrola ve školách
  3. Možnost přenesení plnění práv a povinností v oblasti účetnictví ze školy na zřizovatele, a to včetně přenesení odpovědnosti za důsledky spojené s porušením těchto povinností
 6. Aktuální stav příprav NZoÚ a plán legislativního procesu
 7. Jak se připravit na změny související s NZoÚ – doporučení pro praxi
 8. Diskuse

Mgr. Miloslav Kvapil

Miloslav Kvapil je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT. Více než 20 let se zaměřuje na zefektivňování veřejné správy a zejména veřejnoprávních korporací (územně samosprávný celek a jeho zřízené/založené organizace), a to z pohledu finančního řízení a kontroly, veřejných služeb a procesů, které jsou úzce s veřejnými financemi propojeny.Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK.  Cíl živého vysílání: Cílem živého vysílání je seznámit účastníky se všemi klíčovými informacemi z chystaného nového zákona o účetnictví (NZoÚ) a jeho dopadu na školy. Zákon by měl být v účinnosti v průběhu roku 2024/2025, ale v rámci digitalizace účetnictví bude nutné připravit se na změny včas už v tomto školním roce. K tomu účastníky provedeme i souvisejícími změnovými zákony, které také zamávají s dosavadními postupy. Přesun odpovědnosti ze školy na zřizovatele, digitalizace veřejné správy a s tím spojené ověřování doručení, elektronické podpisy a další patálie – certifikovaný interní auditor shrne veškeré změny na míru školám. Komu je živé vysílání určeno: Živé vysílání je určeno především ředitelům mateřských, základních a středních škol (příspěvkovým organizacím), jejich zástupcům a dalším zaměstnancům zodpovědným za účetnictví ve školách. Další informace: Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka. Podrobnosti ke konání školení od nás obdržíte nejpozději den předem, a to formou e-mailové rozesílky.  

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme