Logo AIVD
Konference

Konference: Legislativní masáž pro ředitele ZŠ v roce 2023/2024

Čtveřice rozsáhlých novel v praxi vaší školy

Termín: 11. 10. 2023
Místo konání: Hotel Artemis****

S rokem 2023/2024 začne pro ředitele ZŠ intenzivní legislativní masáž. Nenechte se převálcovat novelou zákona o pedagogických pracovnících účinnou již od 1. 9. 2023. Dost zatopit vám může i novela zákoníku práce. Buďte ve střehu ohledně zásadní legislativní změny v účetnictví, protože může být pro školu požehnáním, pokud ředitel ví, co a jak. Pak nás čeká ještě série dalších změn spojená s novelou školského zákona a ta bude pro základní školy zcela převratná. Přijeďte si do Prahy pro rady přesně na míru ZŠ.

3 290 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Důležitá informace:

Účast na této konferenci můžete hradit z nových šablon OP JAK.

Cíl konference:

Cílem konference je seznámit účastníky z řad vedení veřejných i neveřejných základních škol a školských zařízení s nejzásadnějšími legislativními změnami školního rou 2023/2024 a pomoci jim aplikovat všechna potřebná pravidla v každodenní praxi školy. Podrobně se budeme věnovat zejména novele zákona o pedagogických pracovnících účinné od 1. 9. 2023, která má zásadní dopad na požadovanou kvalifikaci pedagogů, zakotvuje však také platy pedagogů, mění možnosti zaměstnávání na dobu určitou a stanovuje nová pravidla pro začínající učitele. Zcela zásadní bude také rozsáhlá novela zákoníku práce, která mimo jiné oficiálně implementuje dvě evropská nařízení, jež jsou pro nás závazná již nyní. Na konferenci podrobně rozebereme, co vše platí pro školy.

Dalšími zásadními legislativními počiny jsou novela zákona o účetnictví, která školám umožní přehodit vedení účetnictví na zřizovatele. Jak to provést a co je k tomu potřeba, poradíme na konferenci. V neposlední řadě se soustředíme na již účinnou novelu zákona o poskytování zdravotních služeb ve školách, neboť právě školy se staly dějištěm poskytování zdravotních úkonů. Přestože pedagogové nejsou zdravotníci, jsou v přímém kontaktu s dětmi, které potřebují aplikovat léky. Jak správně postupovat v právně komplikovaných případech zjistíte na konferenci.

Celou sérii změn budou představovat dvě novely školského zákona, na jejichž účinnost si ještě počkáme, ovšem je nutné se na ně s dostatečným předstihem připravit, neboť budou zcela revoluční. Zejména to platí pro institucionalizaci asistentů pedagoga, možnosti zaměstnat přímo na škole školního psychologa apod. Jak to bude probíhat? Jaká je parametrizace pro základní školy? To a řadu dalších dílčích změn představíme v průběhu konferenčního dne.

Výhody konference:

 • Jasně, stručně a výstižně: Během jediného dne načerpáte nejdůležitější informace pro svou práci v kostce. 
 • Tady a teď: Školíte se v přesně daném čase a na vhodném místě. Ve výsledku si odnášíte víc informací. (Už žádné Někdy se na to podívám.)
 • Nerušeně: Nikdo vás neotravuje pracovními záležitostmi, soustředíte se jen na školení.
 • Bez technických problémů: Nemusíte řešit problémy s počítačem či internetovým připojením.
 • Tváří v tvář: Můžete konzultovat s lektory problémy své školy podrobně a v osobnější rovině.
 • Mezi kolegy: Naše konference je zážitek. Setkáte se s řediteli z jiných škol, navážete vztahy.
 • Bez starostí: Proberte to, co vás zajímá, v příjemném prostředí, kde se o vás perfektně postaráme.
 • Skvělé celodenní občerstvení a dárky od našich partnerů.
 • Jako bonus získá každý účastník přístup k nahrávkám všech konferenčních příspěvků.

Podívejte se na program konference.

Poznámka

Nemůžete-li se konference zúčastnit osobně, zprostředkujeme vám na vyžádání její online přímý přenos. V takovém případě prosím napište do objednávky heslo „online“.

Komu je konference určena:

Ředitelům a zástupcům ředitele či vedoucím učitelům základních škol veřejných i neveřejných zřizovatelů, ale i ředitelům a vedoucím školských zařízení.

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží certifikát. V ceně konference jsou zahrnuty podkladové materiály, dárkové tašky, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd.

Program konference 11. 10. 2023 9.00–15.30 (8 vyučovacích hodin):

Novela zákona o pedagogických pracovních od 1. 9. 2023 v praxi

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M., vyhledávaná školská advokátka

 • Jakou kvalifikaci musí mít nově učitel ZŠ a jak postupovat po skončení období udělené výjimky?
 • Jak to bude s platy učitelů v roce 2024?
 • Převrat v zaměstnávání pedagogů na dobu určitou
 • Nové kvalifikační podmínky pro asistenta pedagoga, školského logopeda a speciálního pedagoga
 • Co platí pro adaptační období učitele?

 Zásadní novela zákoníku práce ve škole 2023 a od 1. 1. 2024

JUDr. Jaroslav Stránský, ostřílený expert na pracovní právo

 • Razantní změny v čerpání dovolené
 • Nové podmínky při zaměstnávání na DPP a PDČ
 • Na co (ne)mají nárok zaměstnanci pečující o dítě
 • Jaké jsou nástrahy elektronického doručování písemností

Klíčové legislativní změny pro ZŠ nejen po novele školského zákona

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel legislativního odboru MŠMT

 • Jak je to s parametrizací asistentů pedagoga na ZŠ a v družinách?
 • Kdo bude moci nově udělovat kázeňská opatření?
 • Nové povinnosti při zveřejňování informací na školním webu
 • Zbrusu nová kritéria pro přijímání do ZŠ neveřejných zřizovatelů
 • Změny v přímé a nepřímé pedagogické činnosti v roce 2024

Aktuální změny v účetnictví: Uvolní novela ruce ředitelům ZŠ?

Mgr. Miloslav Kvapil, certifikovaný interní auditor

 • Dojde k přesunu odpovědnosti za účetnictví z ředitelů škol na zřizovatele?
 • Jak změnu ošetřit ve smlouvě?
 • Které účetní dokumenty budete muset digitalizovat a do kdy?
 • Odzvoní papírovému účetnictví? A jak budete elektronické dokumenty ověřovat a ukládat?

Kritické přešlapy základních škol při poskytování zdravotních úkonů

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D., excelentní školská právnička

 • Jak podle aktuálních pravidel postupovat u žáků s alergiemi, astmatem, diabetem, záchvatovitými stavy či chronickým onemocněním?
 • Za co nese odpovědnost ředitel školy a za co jednotliví pedagogové?
 • Lze ze zdravotních důvodů odmítnout účast žáka na akcích pořádaných školou?
 • Kdy je postup školy vůči žákovi diskriminační?

Změna programu vyhrazena.

 

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole. Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii. Je autorkou a spoluautorkou publikací k novému občanskému zákoníku. 

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Mgr. Miloslav Kvapil

Miloslav Kvapil je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT. Více než 20 let se zaměřuje na zefektivňování veřejné správy a zejména veřejnoprávních korporací (územně samosprávný celek a jeho zřízené/založené organizace), a to z pohledu finančního řízení a kontroly, veřejných služeb a procesů, které jsou úzce s veřejnými financemi propojeny. Vedle své lektorské a auditorské činnosti je také ředitelem společnosti DYNATECH s.r.o., která se se zabývá nejen službami interního auditu, ale také vyvíjí vlastní softwarové nástroje pro elektronizaci procesů spojených s finančním řízením a kontrolou veřejnoprávních korporací a jejich organizací.

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Vítězslav Němčák v současnosti působí jako ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti. Ve státní správě působil také na Ministerstvu spravedlnosti, kde zastával vedoucí pozice v právních a legislativních odděleních. Působil také jako odborný stážista na Velvyslanectví ČR ve Francii a u Soudního dvora Evropské unie. Dále se věnoval výuce legislativního procesu v seminářích ústavního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Publikoval články v odborných časopisech (Právník, Správní právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Státní zastupitelství), články na odborných webových stránkách a příspěvky ve sbornících z odborných konferencí.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.   Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Hotel Artemis****

Akce se koná v prostorách luxusního 4* hotelu Artemis, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Olympik a Tristar). Hotel se nachází nedaleko stanice metra Invalidovna linky B.

Adresa:

U Sluncové 71/14,

180 00 Praha 8

Doprava:

Metrem do stanice Invalidovna (linka B), poté asi 5 minut pěšky.

Tramvají č. 3 nebo 8 do zastávky Invalidovna, poté asi 4 minuty pěšky.

Autem – parkovat lze na placeném parkovišti přímo před hotelem.

Přečtěte si více informací o hotelu.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

Mapa

Také doporučujeme