Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole.

Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii. Je autorkou a spoluautorkou publikací k novému občanskému zákoníku. 

Další autoři

Ing. Václav Stárek

Ing. Václav Stárek je prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, kde se zabývá primárně strategií a řízením politiky a činnosti Rady a Prezidia AHR ČR.Ing. Václav Stárek je prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, kde se zabývá primárně strategií a řízením politiky a činnosti Rady a Prezidia AHR ČR. Dále zaštiťuje vnější vztahy s veřejnými institucemi, ministerstvy, SOCR, CzechTourismem apod. Činný je také v rámci HOTREC. Poskytuje metodickou podporu v oblasti legislativy. Dále je i viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Iva Berná

Iva Berná působí jako konzultantka a lektorka v DMC management consulting.V DMC management consultingc se téměř 10 let věnuje rozvoji zaměstnanců a řešení problémů zaměstnavatelů. Poslední dva roky se ve firmách zabývá zejména projekty zaměřenými na udržení zaměstnanců – jak během onboardingu, tak i v dlouhodobějším horizontu. Je nadšenou trenérkou modulu Job Relations metodiky Training Within Industry, která díky strukturovanému přístupu k vedení lidí vyvrací mýty o tom, že leadership je měkká dovednost, která je závislá na přirozeném talentu.

Lenka Hlaváčová Charvátová

Lenka Hlaváčová Charvátová působí jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a požární ochraně. Vede odborná školení o bezpečnosti dětí, žáků a studentů a zároveň působí jako odborný konzultant pro řadu škol.Pracovala jako požární technik Dopravní podnik Praha – Metro, od roku 1996 jako OSVČ, od roku 2005 je majitelkou společnosti.  BOZP a PO zajišťuje především v menších organizacích a školách.  Učila na Vyšší odborné škole předmět BOZP. Jako lektor vede semináře o bezpečnosti dětí, žáků a studentů, BOZP dospělých kde využívá  zkušeností  ze své dlouholeté praxe.

Mgr. Roman Pečenka

Roman Pečenka získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rovněž studoval právo na univerzitě v Toulouse ve Francii.Od roku 2005 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Před nástupem do PRK Partners v lednu 2011, pracoval více než 9 let v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře se sídlem v Paříži Gide Loyrette Nouel. Vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky a francouzsky. Ve své advokátní praxi se Roman dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb zahraničním subjektům v ČR a na zastupování českých subjektů v zahraničí. Specializuje se na problematiku práv k nemovitostem, korporátního práva a akvizicí, smluvním vztahům a vybraným aspektům energetického práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech své specializace.

JUDr. Jiří Žůrek

JUDr. Jiří Žůrek je specialistou na ochranu osobních údajů. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Zuzana Tregnerová

Zuzana Tregnerová je součástí teamu EKP Advisory, s.r.o. od roku 2017. Její hlavní specializací je řešení daňových sporů s finančním úřadem ve věci daňových kontrol, zajišťovacích příkazů a odvolacích řízení. Má dlouholeté know-how ve zpracování správních žalob i kasačních stížností. Při řešení této problematiky je v případě potřeby zvyklá úzce spolupracovat s advokátními kancelářemi.Mimo uvedené má zkušenosti z oblasti daně z příjmů právnických osob, spotřební daně, mezinárodního zdanění, DPH, dotační problematiky, nemovitostních daní a likvidace společností.Zuzana Tregnerová je velice zkušenou daňovou poradkyní - členkou KDP ČR je již od roku 2007. Z důvodu své specializace v KDP ČR je členkou sekce správy daní, DPH, mezinárodního zdanění a nemovitostních daní.