Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole.

Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii. Je autorkou a spoluautorkou publikací k novému občanskému zákoníku. 

Další autoři

Mgr. Bc. Martin Kůs

Martin Kůs je advokátem zabývající se oblastmi jako je zdravotnické právo, právo obchodních společností, pracovní právo a správní právo. V těchto oblastech vede odborná školení.

Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský je inspektorem ICT bezpečnosti v České exportní bance.Mezi roky 2001 a 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současnosti se věnuje školení IT auditorů a také přednáší o bezpečnosti IT.

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Odborník a vysokoškolksý pedagog orientovaný na pedagogiku a sociální práce.

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: pracovné právo, obchodné právo, vykonávanie právnych auditov veľkých domácich a zahraničných spoločností Zakladajúca partnerka a advokátka advokátskej kancelárie Legal Counsels s.Beáta Kartíková Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: pracovné právo, obchodné právo, vykonávanie právnych auditov veľkých domácich a zahraničných spoločností Zakladajúca partnerka a advokátka advokátskej kancelárie Legal Counsels s.r.o.

Ing. Monika Čiperová

Je expertkou pro konzultace v oblasti ochrany životního prostředí s bohatými zkušenostmi z různých výrobních i nevýrobních oblastí.Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze, obor krajinné a meliorační inženýrství, se specializovala na oblast životního prostředí, především z hlediska pochopení a správné interpretace legislativních požadavků. Postupně tuto oblast rozšířila o znalost systémů environmentálního managementu. Působí jako poradkyně pro zavádění systémů environmentálního managementu (ISO 14001). Je externí auditorkou EMS a zkušenou lektorkou pro výcvik personálu v oboru životního prostředí a jeho legislativy. Je držitelkou certifikátu Manager EMS a Auditor EMS.

Marek Třeštík

Marek Třeštík je projektovým manažerem a zkušeným lektorem školských dotačních programů. Jeho hlavní pracovní náplní v Evropské rozvojové agentuře je příprava projektových žádostí a administrace projektů z českých operačních programů, zejména z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost.Také se podílí na přípravě a realizaci projektů v rámci programu Erasmus+ a dalších mezinárodních programů.