Logo AIVD
Živé vysílání

Jak na bezchybný školní řád v roce 2024/2025

Vypilujte svůj školní řád k dokonalosti

Termín: 18. 6. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Funkční školní řád je pro školu naprosto nezbytný. Jeho obsah a forma však musí přesně odpovídat vícero zákonům a vyhláškám. Žáci i rodiče v něm budou hledat každou skulinku, aby se dostali z průšvihu. Nedejte jim příležitost a vytvořte si neprůstřelný školní řád. Co musí obsahovat, aby jeho ustanovení nebyla bezzubá a ochránila vás v případě právních sporů? Jak v něm omezit zneužívání mobilů ke kyberšikaně, ale umožnit výuku s nimi? Vnášení jakých věcí či nošení symbolů je nutné explicitně zakázat, abyste si nenaběhli? Jak účinně zamezit poškozování školního majetku či šikaně? Vše si proklepneme online se zkušenou školskou advokátkou.

4 490 

bez DPH.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Důležitá informace:

Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK. Rozsah činí 4 vyučovací hodiny.

Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání je pomoci vám vytvořit funkční a právně účinný školní řád, který bude mít všechny povinné legislativní náležitosti a bude obsahovat takové formulace, o které se budete moci spolehlivě opřít v případě sporů se žáky či jejich zákonnými zástupci. Prostřednictvím živého vysílání se zaměříme na celou škálu problémů, které by měl školní řád řešit. Najdete v něm rady, tipy i příklady vhodných ustanovení.

Upozorníme na patové situace, do nichž se školy dostávají kvůli nedostatkům ve svém školím řádu, například striktním zákazem mobilních telefonů, které pak vyučující požaduje při výuce, nebo absencí možnosti slovního hodnocení, jež zčistajasna vyžaduje MŠMT. Jak se nezamotat do vlastních sítí? Využijte tohoto školení k velké revizi klíčového dokumentu.

Podívejte se na konkrétní program semináře.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání je určeno především ředitelům mateřských, základních a středních škol, jejich zástupcům a dalším osobám, které se podílejí na vytváření a revizích školního řádu.

Další informace

Jako účastník živého vysílání obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV. V ceně jsou podkladové materiály v elektronické podobě a záznam online semináře. Podrobnosti ke konání školení od nás obdržíte nejpozději den předem, a to formou e-mailové rozesílky.

Program živého vysílání 9:0012:00 (4 vyučovací hodiny)

● Pravidla pro tvorbu školního řádu – závazný obsah a forma
● Opatření ohledně provozu školy (přítomnost žáků ve škole mimo vyučování, dozory, vstup cizích osob do budovy, předávání žáků rodičům…)
● Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců – nejčastější zádrhele v praxi
● Jak učinit přítrž šikaně
●Jak si poradit s kontroverzními náboženskými symboly
● Zacházení s majetkem školy (vybavení, pomůcky) – kdo je zodpovědný za škodu
● Jak vymezit používání mobilů a vnášení nebezpečných předmětů (od hraček v MŠ po potenciální zbraně)
● Jak učinit přítrž návykovým látkám – kratom, energetické drinky, nealko piva, běžné léky
● Hodnocení žáků a výchovná opatření ve světle novely školského zákona
● Příklady nejčastějších pochybení v praxi

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole. Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii. Je autorkou a spoluautorkou publikací k novému občanskému zákoníku. 

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme