Logo AIVD
Multimediální publikace

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole

Praktické návody k usnadnění inkluze na základních školách

Inkluze na ZŠ ukládá ředitelům, ale i pedagogům celou řadu administrativních úkonů. Máte přehled o aktuálních legislativních předpisech? Víte, jak od 1. 1. 2021 realizovat pedagogickou intervenci? S kým spolupracovat a jak provádět kontroly poskytování podpůrných opatření? Orientujete se ve speciálněpedagogických tématech? Přijměte naši pomocnou ruku. Praktický manuál totiž shrnuje vše, co skutečně potřebujete vědět.

3 290 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis manuálu

Neocenitelný průvodce inkluzivním vzděláváním na ZŠ  je určen pedagogům základních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT. Je pro vás zajištění inkluze administrativně i časově náročné? Pak jistě využijete praktické návody pro vaši praxi.

Manuál obsahuje veškeré potřebné informace pro splnění všech povinností, praktické návody krok za krokem, doporučení nebo upozornění na nejčastější pochybení. Vždy se orientuje na praktické příklady, příklady dobré praxe či na tipy řešení konkrétních situací.

Seznamte se s podrobným obsahem složky nebo si prohlédněte ukázkové strany publikace.

Výhody manuálu

 • Praktický produkt přizpůsobený výhradně prostředí ZŠ
 • Přehledné, systematické a komplexní informace na míru
 • Ušetříte čas: vše je na jednom místě – není potřeba hledat informace z množství různých zdrojů
 • Aktuálnost a spolehlivost
 • Snadná orientace, přehledná a logická struktura, srozumitelný jazyk
 • Teorie jen pro základní orientaci, důraz na praktické problémy
 • Materiály (editovatelné dokumenty) vyzkoušené v praxi
 • Praktické návody krok za krokem, doporučení, upozornění na nejčastější chybování
 • Příprava na kontrolu ze strany ČŠI v otázce zabezpečení SVP žáků
 • Bonusy v podobě vzorů a dalších snadno editovatelných dokumentů
 • Odborný autorský kolektiv

Komu je manuál  určen

Publikace Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole je určena ředitelkám a ředitelům základních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, ale i všem pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se věnují primárnímu vzdělávání.

Specifikace manuálu

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole zahrnuje tištěnou publikaci, ale rovněž i přístup na speciální webové stránky s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi. V případě významné legislativní změny vám zašleme aktualizaci díla. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Obsah manuálu:

Kapitola I. Systémová podpora v praxi základní školy

 • Společné vzdělávání optikou České školní inspekce
 • Základní přehled změn v problematice SVP u dětí školního věku

Kapitola II. Společné vzdělávání v praxi základní školy

 • Společné vzdělávání u nás – aktuální situace od 1. 1. 2021
 • Vymezení žáka s SVP a problematika podpůrných opatření

Kapitola III. Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření

 • Individuální vzdělávací plán
 • Proces vypracování IVP
 • Obtíže a rizika při naplňování IVP
 • Struktura IVP . .

Kapitola IV. Česká školní inspekce a problematika žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Základní vymezení České školní inspekce
 • Česká školní inspekce a oblast speciálních vzdělávacích potřeb

Kapitola V. Komunikace a spolupráce rodiny a školy

 • Metodika postupu při přijímání žáka s SVP – audit dovedností žáka
 • Role školního asistenta v inkluzivním procesu
 • Specifika komunikace s rodiči žáka s SVP
 • Řešení otázky tzv. revize
 • Problematika medikace na základní škole

Kapitola VI. Asistent pedagoga

 • Spolupráce v pedagogickém týmu – otázka profesních kompetencí
 • Náplň práce, povaha personální podpory
 • Financování pozice asistenta pedagoga po 1. 1. 2020
 • Kvalifikační předpoklady, studium .

+ Privátní stránka s aktuální legislativou, formuláři a vzory v elektronické editovatelné podobě

Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.

Jana Mrázková pracuje jako školní speciální pedagog a zároveň v pedagogicko-psychologické poradně jako metodik pro školní poradenská pracoviště. Spolupracuje na kurzu CŽV pro školní psychology a speciální pedagogy na PedF UK, Problematice inkluzivního vzdělávání se věnuje ve své praxi, výzkumu, lektorsky, v této oblasti také publikuje.

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým. Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola". V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Také doporučujeme