Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“. V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Další autoři

Ing. Miloslav Valena

Miloslav Valena působí jako revizní technik a soudní znalec v oboru revizí elektrických zařízení.Od roku 1991 je členem TNK 22 při Úřadu pro normalizaci, měření a zkoušky a místopředsedou Unie soudních znalců. V současnosti se věnuje zavádění nové normy na revize EZ v Česku i na Slovensku a školí i publikuje články o revizních činnostech a činnostech souvisejících (projekty, montáž, znalecká činnost, zkušenosti z praxe).  

Jan Metelka

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

JUDr. Veronika Křížová, LL.M.

Veronika Křížová je advokátkou v advokátní kanceláři Kříž a partneři s.r.o.Po dokončení vysokoškolského studia pracovala v Evropském parlamentu v Bruselu. Úspěšně absolvovala studijní program s titulem LL.M. UC Berkeley v USA. Získala také BCLT Law & Technology Certificate tamtéž. Na univerzitu se vrátila o rok později jako výměnný vědecký pracovník, kdy se při svém výzkumu zaměřila na ochranu osobních údajů, soukromí a osobnosti obecně v kyberprostoru. Během této stáže se poprvé seznámila s v té době novým projektem EC na přepracování a sjednocení ochrany soukromí v EU, ze kterého se později vyvinulo Nařízení GDPR. Touto problematikou se tedy zabývá již od samého počátku. Později získala titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se ve své rigorózní práci zabývala otázkami ochrany osobnosti nezletilých v kyberprostoru a dále právě návrhem Komise pro sjednocení ochrany osobních údajů. Ve své praxi se věnuje právu občanskému, specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména právo autorské, ochranu osobnosti a osobních údajů. Je členkou specializovaného týmu kanceláře, poskytujícího klientům služby související s GDPR. Je členkou Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí (IAPP - The International Association of Privacy Professionals).

JUDr. Lukáš Slanina

Advokát specializovaný na právní podporu realitních kanceláří a makléřů při jejich práci. Jeho tým v advokátní kanceláři ARROWS zpracoval přes 5000 realitních obchodů a řešil téměř 100 sporů mezi realitními zprostředkovateli a klienty. Je vedoucím autorského kolektivu připravovaného komentáře realitního zákona pro nakladatelství Leges. Pravidelně školí právo pro realitní makléře. Vedle toho vede seminář na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působí jako zkoušející u advokátních zkoušek.

Jakub Choutka

Jakub Choutka se event managementu věnuje od roku 1995. Jeho agentura realizuje nejnáročnější eventy v ČR a akce, které má s jeho týmem pod produkčním vedením, získávají česká i zahraniční ocenění. V květnu 2016 byl v rámci Czech Event Awards oceněn titulem Event manažer roku.Má zkušenosti s realizací velkých eventů v USA, VB, Indonésii, Austrálii, SAE, Brazílii, Mexiku a Rusku. 

Mgr. Roman Ziegler

Roman Ziegler je zkušeným pedagogem a ředitelem základní školy. Je také pedagogickým konzultantem v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu a lektorem programu Kritické myšlení. Podílí se na revizi RVP ZV jako člen pracovní skupiny pro vzdělávací oblast člověk a společnost. Úzce spolupracuje s NPI ČR a dalšími vzdělávacími organizacemi.