Logo AIVD
Webinář

Webinář: Hranice a pravidla pro zdravotnické úkony v MŠ a ZŠ

Jaké jsou limity pedagogických pracovníků?

Termín: 30. 4. 2019
Místo konání: Online – živý přenos

Medikace a zdravotnické úkony patří mezi „palčivá“ témata školství. V České republice neexistuje meziresortní spolupráce MŠMT, MZ a MPSV v oblasti řešení požadavků zákonných zástupců na medikaci či provedení zdravotnického úkonu v prostředí školy. Jaká práva a povinnosti má zákonný zástupce dítěte či žáka? A kam sahají kompetence i hranice školy?

2 290 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl webináře

Webinář reaguje na aktuální téma. Lektorka Vás komplexně seznámí s problematikou medikace a zdravotnických úkonů a přinese informace a doporučení, která můžete okamžitě využít ve své pedagogické praxi.

Věnovat se budeme kompetencím pedagogických pracovníků v souladu s platnou legislativou. Nezapomeneme upřesnit ani kompetence osobního asistenta v resortu školství. Velice problematická je i část typologie zdravotnických úkonů. Konečně také upřesníme požadavky krajských hygienických stanic.

Podívejte se na konkrétní program webináře.

Komu je seminář určen

Webinář je určen ředitelům a učitelům mateřských a základních škol, asistentům pedagoga a chůvám.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně webináře je online nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců a podklady v elektronické podobě.

Program webináře (13:0014:30)

  • Kompetence pedagogických pracovníků.
  • Práva a povinnosti zákonného zástupce v souvislosti s požadavkem medikace či zdravotnického úkonu ve škole.
  • Legislativní vymezení problematiky medikace a zdravotnických úkonů.
  • Kompetence osobního asistenta v resortu školství.
  • Typologie zdravotnických úkonů.
  • Metodika postupu medikace a zdravotnického úkonu v mateřské a základní škole.
  • Požadavky KHS v souvislosti s medikací a zdravotnickými úkony v resortu školství.

 

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým. Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola". V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme