Logo AIVD
Webinář

Webinář: Jak zvládnout administrativu v MŠ

Ověřené postupy pro vedení dokumentace

Termín: 20. 3. 2019
Místo konání: Online – živý přenos

Bojujete s nadmírou administrativy při řízení Vaší mateřské školy? Plníte veškeré požadavky jak na úrovni třídy tak na úrovni školky jako organizace? Zúčastněte se webináře, který reaguje na aktuální problémy mateřských škol. Získejte konkrétní rady ověřené praxí.

2 290 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl webináře

Webinář reaguje na přemíru administrativy v mateřských školách. Jeho cílem je poskytnout zástupcům mateřských škol informace, které jim usnadní práci s dokumentací. Zároveň je vhodný pro začínající vedoucí pracovníky v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.

Účastníci získají ucelený přehled v oblasti vedení povinné dokumentace. Seznámí se se všemi požadavky a náležitostmi na úrovni třídy mateřské školy a na úrovni školy jako organizace. Nedílnou součástí bude také stručný přehled požadavků České školní inspekce v této oblasti.

Podívejte se na konkrétní program webináře.

Komu je seminář určen

Webinář je určen ředitelům a učitelům mateřských škol, asistentům pedagoga a chůvám do zahájení povinné školní docházky.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně webináře je online nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců a podklady v elektronické podobě.

Program webináře (13:0014:30)

  • Školní řád – co by měl obsahovat a proč je důležité ho mít

  • Školní vzdělávací program – pravidla a doporučení pro sestavování

  • Vedení Třídní knihy v souladu s aktuálními požadavky a právními předpisy

  • Aktuální požadavky České školní inspekce na administrativu v MŠ

  • Vedení třídní dokumentace v souladu s aktuálními požadavky a právními předpisy

 

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým. Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola". V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme