Logo AIVD
Konference

Konference: Bouřlivý rok 2019/2020 pro ředitele školy

Přísné legislativní nároky na rozpočet vaší školy

Termín: 2. 12. 2019
Místo konání: Hotel Artemis****

Podzim je doslova nabitý legislativními změnami, které mají zásadní dopad na rozpočet školy. Ujistěte se, že máte vše správně nastaveno. Dozvíte se, co vše bude nutné z rozpočtu školy hradit. Poradíme také, jak vyzrát na problematické rodiče či jak efektivně pracovat s informačními technologiemi po revizi RVP. A jak se připravit na kontroly ČŠI? Přijďte se zorientovat ve všem, co vás čeká. Těšíme se na vás na 5. konferenci konané pod záštitou časopisu Průvodce společným vzděláváním.

2 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Výhody konference:

  • Objasníme, co přináší novela inkluzivní vyhlášky od 1. 1. 2020 do školní praxe.
  • Dozvíte se, jaké legislativní změny nás čekají v roce 2020 a co má MŠMT v plánu.
  • Představíme vám nová pravidla financování asistentů pedagoga, která se budou uplatňovat již od nového roku.
  • Ověříte si, že máte správně nastaven PHmax a co dělat, když zjistíte, že byl stanoven chybně.
  • Připravíme vás na to, jak efektivně komunikovat s problematickými rodiči žáků.
  • Dozvíte se, jak si počínat, když se ohlásí ČŠI, abyste byli co nejlépe připraveni na kontrolu.
  • Představíme vám nové pojetí práce s digitálními technologiemi, které se připravuje v rámci revizí RVP.
  • Není nad osobní setkání s odborníky i kolegy z jiných škol – proberte to, co Vás zajímá, v příjemném prostředí, kde se o vás perfektně postaráme.

Podívejte se na připravovaný program konference.

Komu je konference určena:

Ředitelům a zástupcům ředitele, vedoucím učitelům základních a středních škol, ale i školských zařízení.

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží certifikát. V ceně konference jsou zahrnuty podkladové materiály, dárkové tašky, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd.

Z připravovaného programu konference 2. 12. 2019 (9.00–15.30):

 Změna programu vyhrazena.

1) Aktuální a připravované legislativní změny v praxi škol

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel odboru legislativy na MŠMT, vás důkladně obeznámí se změnami, které přináší čerstvě novelizovaná inkluzivní vyhláška č. 27/2016 Sb a dlouhodobým záměrem MŠMT v letech 2019

2) Jak se připravit na kontroly České školní inspekce? 

Bc. Lenka Polášková, specialistka na školskou problematiku, se zaměří na plány ČŠI v letošním školním roce a upozorní na nejčastější pochybení ředitelů škol.

3) Jak jednat s verbálně agresivními rodiči?

Mgr. Michal Žmolík, psychoterapeut a supervizor, vám poradí, jak konstruktivně vycházet s rodiči, zejména ve vypjatých sporech?

4) Zásadní změny v rozpočtu školy a financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020

JUDr. Hana Poláková, expertka na školskou legislativu, shrne, jak mít již od 1. 1. 2020 nastaven rozpočet školy podle PHmax a co se mění ve financování asistenta pedagoga.

5) Digitální technologie ve škole podle revidovaného RVP

Mgr. Daniela Růžičková, specialistka připravující revizi RVP v oblasti ICT gramotnosti, vás seznámí s tím, jak se promění práce žáků s digitálními technologiemi.

 

 

Tým Nakladatelství FORUMTěšíme se na vás!

 

Mgr. Daniela Růžičková

Daniela Růžičková pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání jako odborná garantka vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie. Věnuje se rozvoji ICT kurikula a jeho formulaci v rámcových vzdělávacích programech. Vede skupinu, která připravuje aktualizaci RVP s cílem začlenit rozvoj informatického myšlení žáků do výuky od počátku školní docházky a rozvoj schopnosti žáků pracovat s digitálními technologiemi do výuky všech předmětů. Podílela na přípravě Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a jako konzultantka je členem skupiny MŠMT, která realizaci této strategie koordinuje, monitoruje a vyhodnocuje.

Mgr. Michal Žmolík

Michal Žmolík je psychoterapeut, supervizor a lektor kurzů a školení z oboru školství, sociální a zdravotní péče. Nejraději školí témata komunikace, řešení konfliktů, stress management, syndrom vyhoření, práce s emocemi, osobní rozvoj, paliativní péče, lektorské dovednosti, týmová spolupráce, řízení a supervize aj. Vystudoval obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, což jej pracovně nasměrovalo k pestrým pracovním zkušenostem v soukromém i veřejném sektoru.

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Vítězslav Němčák v současnosti působí jako ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti. Ve státní správě působil také na Ministerstvu spravedlnosti, kde zastával vedoucí pozice v právních a legislativních odděleních. Působil také jako odborný stážista na Velvyslanectví ČR ve Francii a u Soudního dvora Evropské unie. Dále se věnoval výuce legislativního procesu v seminářích ústavního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Publikoval články v odborných časopisech (Právník, Správní právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Státní zastupitelství), články na odborných webových stránkách a příspěvky ve sbornících z odborných konferencí.

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým. Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola". V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Hotel Artemis****

Akce se koná v prostorách luxusního 4* hotelu Artemis, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Olympik a Tristar). Hotel se nachází nedaleko stanice metra Invalidovna linky B.

Adresa:

U Sluncové 71/14,

180 00 Praha 8

Doprava:

Metrem do stanice Invalidovna (linka B), poté asi 5 minut pěšky.

Tramvají č. 3 nebo 8 do zastávky Invalidovna, poté asi 4 minuty pěšky.

Autem – parkovat lze na placeném parkovišti přímo před hotelem.

Přečtěte si více informací o hotelu.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

Mapa

Také doporučujeme