JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Další autoři

Mgr. Roman Seidl

Roman Seidl působí od roku 2007 jako obchodní vice-konzul při Generálním konzulátu ČR v Hongkongu.Pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v oblasti podpory podnikání a rozvoje podnikatelského prostředí. Má zkušenosti s vedením českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v Evropě a Asii.

Mgr. Eva Čadová

Eva Čadová pracuje jako speciální pedagožka ve speciálně pedagogickém centru Kociánka v Brně.

Lenka Hlaváčová Charvátová

Lenka Hlaváčová Charvátová působí jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a požární ochraně. Vede odborná školení o bezpečnosti dětí, žáků a studentů a zároveň působí jako odborný konzultant pro řadu škol.Pracovala jako požární technik Dopravní podnik Praha – Metro, od roku 1996 jako OSVČ, od roku 2005 je majitelkou společnosti.  BOZP a PO zajišťuje především v menších organizacích a školách.  Učila na Vyšší odborné škole předmět BOZP. Jako lektor vede semináře o bezpečnosti dětí, žáků a studentů, BOZP dospělých kde využívá  zkušeností  ze své dlouholeté praxe.

JUDr. Jiří Žůrek

JUDr. Jiří Žůrek je specialistou na ochranu osobních údajů. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Ing. Karel Varmužka

Manažer kvality, Konzultant a lektor systému managementu kvality v automobilovém průmyslu

Mgr. Vladěna Sasková

Vladěna Sasková působí jako referent bezpečnosti státu v rámci NÚKIB.Pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pracuje v Oddělení regulace soukromého sektoru.