JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Další autoři

RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D.

Kiril Ribarov je matematik, informatik, odborník na umělou inteligenci je předním expertem na optimalizační metody a na aplikaci rozhodovacích systémů do manažerské praxe.Přednáší na řadě univerzit v ČR i v zahraničí a na předních MBA programech, kde jeho kurzy patří k nejvíce ceněným pro možnost okamžité aplikace do praxe.

PhDr. Stanislav Gálik

Stanislav Gálik je česko-slovenský podnikatel, psycholog a inovátor. V současné době pracuje jako generální ředitel inovační laboratoře Aures Laboratories a je ředitelem pro inovace v AAA Auto.Od roku 2013 do 2015 přednášel na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity předmět Neuropsychologie rozhodování a působil jako předseda Central European Neuromarketing Association. V současné době Gálik přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a také na vysoké škole Newton College v Praze.

Mgr. Šimon Hradilek

Šimon Hradilek je vedoucím advokátem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Ing. Miloslav Valena

Miloslav Valena působí jako revizní technik a soudní znalec v oboru revizí elektrických zařízení.Od roku 1991 je členem TNK 22 při Úřadu pro normalizaci, měření a zkoušky a místopředsedou Unie soudních znalců. V současnosti se věnuje zavádění nové normy na revize EZ v Česku i na Slovensku a školí i publikuje články o revizních činnostech a činnostech souvisejících (projekty, montáž, znalecká činnost, zkušenosti z praxe).  

JUDr. Eva Janečková

Vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih.

Mgr. Václava Holušová

Pracuje v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na pozici vedoucí oddělení stavebních výrobků a technických zařízení v odboru státního zkušebnictví. Je zodpovědná za oznamování českých subjektů posuzování shody v oblasti stavebních výrobků a za kontrolu jejich činnosti. Také zastupuje ČR ve Stálém výboru pro stavebnictví, což je poradní orgán Evropské komise.