JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Další autoři

Mgr. Václav Lintner a Jakub Červený

Barbara Hrabalová

Řídí divizi Ipsos Loyalty, kam patří také tým CEM.Přednáší a přispívá do odborných periodik (Smith Novak, Franchise Club, Strategie, Marketing Sales Media, Firemní obchod aj.). Dlouhodobě spolupracuje s Customer Experience Professionals Association (CXPA), ve které je členkou marketingového výboru. Mystery shoppingu a řízení zákaznické zkušenosti se věnuje od roku 2006.

Ing. Martina Macek

Ing. Martina Macek je absolventkou Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.Od roku 1995 se zabývá výzkumem dlouhodobého bezpečného ukládání dokumentů v digitální podobě a externě se věnuje výuce této problematiky. Je členkou a akreditovanou lektorkou odborného sdružení pro správu informací a záznamů IRMS-CRG. Na dané téma publikuje v odborných periodikách. Spolupracovala na přípravě příslušných legislativních norem.

Mgr. Ondřej Čurilla

Ondrej Čurilla je senior advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.Specializuje se na oblast veřejného sektoru, zejména oblast veřejných zakázek, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projektů) včetně koncesí, na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, právní audity a právní due diligence a oblast dopravy a logistiky.

Ing. Jan Šašek

Jan Šašek v současnosti pracuje na pozici projektového manažera v Evropské rozvojové agentuře, kde se podílí především na přípravě a administraci zjednodušených projektů pro mateřské a základní školy po celé ČR v rámci tzv. šablon a projektů v rámci vybraných českých operačních programů. Mimo to spolupracuje na přípravě, realizaci a administraci projektů mezinárodních, zejména v rámci programu Erasmus+, Višegrádských a EHP fondů.V minulosti pracoval jako dotační specialista pro jedno z největších zemědělských družstev v ČR, kde připravoval a realizoval větší investiční projekty, zejména v rámci Programu rozvoje venkova, národních programů Ministerstva zemědělství a operačního programu SOT Ovoce a zelenina.

JUDr. Miroslav Kubánek

JUDr. Miroslav Kubánek působí jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka a má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě se věnuje lektorské a publikační činnosti.