Multimediální publikace

Kontrolní nástroje pro řešení šikany ve vaší škole

Krizové plány, metodiky a checklisty pro prevenci a šetření případů šikany

Kontrolní nástroje pro řešení šikany ve vaší škole

Přes všechna opatření a preventivní programy se v polovině základních a středních škol stále objevuje šikana. A co vaše škola? Také máte se šikanou své zkušenosti? Splňují vaše krizové plány standardy aktuálních metodických pokynů MŠMT, anebo jsou neúplné a zastaralé? Pozor, ČŠI zařadila do plánu kontrol také hodnocení krizových plánů! Získejte praktického pomocníka, který vám pomůže vypracovat plány a postupy pro prevenci i šetření případů rizikového chování.

3 290 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis publikace

Kontrolní nástroje pro řešení šikany jednoduše poskytnou pomocnou ruku školním preventistům, výchovným poradcům, ale také pedagogům základních a středních škol. Provedou je správným vypracováním krizového plánu, jednoduše popíší aktuální metodiku MŠMT, doporučí vhodné programy pro řešení vyhrocených situací. Dále napoví, jak nastavit školní řád, aby obsahoval definici práv a povinností žáka, konkretizoval pojem šikana, informoval o tom, že v případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu. V poslední kapitole nabídnou ověřené aktivity pro prevenci výskytu rizikového chování.

Praktická příručka obsahuje veškeré potřebné informace pro splnění vašich povinností, krokové návody, doporučení nebo upozornění na nejčastější pochybení. Online privátní stránka s dokumentací doplňuje tištěnou část o užitečný podpůrný materiál.

Cílem příručky je metodická pomoc, orientace na praktické příklady, příklady dobré praxe a řada vzorových materiálů a předloh, okamžitě využitelných v pedagogické praxi. Publikace slouží jako podpora v realizaci a přípravě krizových plánů a nastavení školního řádu.

Seznamte se s podrobným obsahem složky nebo si prohlédněte ukázkové strany publikace.

Výhody publikace

Díky odborným návodům a kontrolním seznamům získáte podklady, které vám umožní:

 • důsledně uplatňovat povinnosti vyplývající z pokynů MŠMT,
 • obeznámit se s postupy kontrol ČŠI v praxi (průběh kontroly, lhůty, práva a povinnosti obou stran…),
 • inspirovat se ověřenými programy pro prevenci rizikového chování v dětských kolektivech,
 • připravit se na pravidelnou kontrolu ze strany školní inspekce.

Komu je publikace určena

Publikace je určena ředitelkám a ředitelům základních a středních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, a všem pedagogům, školním preventistům či výchovným poradcům.

Specifikace

Publikace zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Obsah publikace:

Metodické pokyny MŠMT a jejich uplatnění v praxi školy

 • Postup prevence a řešení šikany
 • Nápravná opatření doporučená MŠMT
 • Odpovědnost rodičů a komunikace školy s rodiči
 • Šikana zaměřená na učitele: jak ji předcházet a jak ji řešit
 • Právní odpovědnost školy
 • Trestněprávní hledisko šikany
 • Podávání podnětů, stížností a oznámení

Co kontroluje školní inspekce

 • Povinná dokumentace školy
 • Inspekční činnost v oblasti prevence rizikového chování v praxi škol
 • Podněty k inspekční činnosti
 • Práva a povinnosti účastníků inspekční činnosti ve školách
 • Průběh inspekční činnosti na místě, šetření krizového plánu
 • Hodnocení a výsledky šetření
 • Praktická doporučení pro doplnění školního řádu

Prevence výskytu šikany

 • Školní program proti šikanování
 • Aktivity vhodné pro prevenci rizikového chování ve školním kolektivu
 • Aktivity vhodné pro řešení rizikového chování ve školním kolektivu

Příručka zahrnuje:

 • Šanon o 90 tiskových stranách formátu A4 – praktický a kopírovatelný formát (šanon s vyjímatelnými listy)
 • Užitečná privátní webová stránka

Online privátní stránka zahrnuje:

 • Checklisty k posouzení stadia šikany
 • Vzorové krizové plány
 • Doplňková dokumentace
 • Záznamy o vyšetřování případu výskytu šikany
 • Doporučené aktivity uplatnitelné v zasaženém kolektivu

Mgr. Milena Mikulková

Speciální pedagožka, lektorka a poradkyně. Pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Aktuálně se věnuje práci s rodinou v rozvodové a porozvodové situaci, včetně mediace, asistovaného kontaktu a programům pro vzdělávání pěstounů.Popis publikace Kontrolní nástroje pro řešení šikany jednoduše poskytnou pomocnou ruku školním preventistům, výchovným poradcům, ale také pedagogům základních a středních škol. Provedou je správným vypracováním krizového plánu, jednoduše popíší aktuální metodiku MŠMT, doporučí vhodné programy pro řešení vyhrocených situací. Dále napoví, jak nastavit školní řád, aby obsahoval definici práv a povinností žáka, konkretizoval pojem šikana, informoval o tom, že v případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu. V poslední kapitole nabídnou ověřené aktivity pro prevenci výskytu rizikového chování. Praktická příručka obsahuje veškeré potřebné informace pro splnění vašich povinností, krokové návody, doporučení nebo upozornění na nejčastější pochybení. Online privátní stránka s dokumentací doplňuje tištěnou část o užitečný podpůrný materiál. Cílem příručky je metodická pomoc, orientace na praktické příklady, příklady dobré praxe a řada vzorových materiálů a předloh, okamžitě využitelných v pedagogické praxi. Publikace slouží jako podpora v realizaci a přípravě krizových plánů a nastavení školního řádu. Seznamte se s podrobným obsahem složky nebo si prohlédněte ukázkové strany publikace. Výhody publikace Díky odborným návodům a kontrolním seznamům získáte podklady, které vám umožní: důsledně uplatňovat povinnosti vyplývající z pokynů MŠMT, obeznámit se s postupy kontrol ČŠI v praxi (průběh kontroly, lhůty, práva a povinnosti obou stran…), inspirovat se ověřenými programy pro prevenci rizikového chování v dětských kolektivech, připravit se na pravidelnou kontrolu ze strany školní inspekce. Komu je publikace určena Publikace je určena ředitelkám a ředitelům základních a středních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, a všem pedagogům, školním preventistům či výchovným poradcům. Specifikace Publikace zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.Popis publikace Kontrolní nástroje pro řešení šikany jednoduše poskytnou pomocnou ruku školním preventistům, výchovným poradcům, ale také pedagogům základních a středních škol. Provedou je správným vypracováním krizového plánu, jednoduše popíší aktuální metodiku MŠMT, doporučí vhodné programy pro řešení vyhrocených situací. Dále napoví, jak nastavit školní řád, aby obsahoval definici práv a povinností žáka, konkretizoval pojem šikana, informoval o tom, že v případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu. V poslední kapitole nabídnou ověřené aktivity pro prevenci výskytu rizikového chování. Praktická příručka obsahuje veškeré potřebné informace pro splnění vašich povinností, krokové návody, doporučení nebo upozornění na nejčastější pochybení. Online privátní stránka s dokumentací doplňuje tištěnou část o užitečný podpůrný materiál. Cílem příručky je metodická pomoc, orientace na praktické příklady, příklady dobré praxe a řada vzorových materiálů a předloh, okamžitě využitelných v pedagogické praxi. Publikace slouží jako podpora v realizaci a přípravě krizových plánů a nastavení školního řádu. Seznamte se s podrobným obsahem složky nebo si prohlédněte ukázkové strany publikace. Výhody publikace Díky odborným návodům a kontrolním seznamům získáte podklady, které vám umožní: důsledně uplatňovat povinnosti vyplývající z pokynů MŠMT, obeznámit se s postupy kontrol ČŠI v praxi (průběh kontroly, lhůty, práva a povinnosti obou stran…), inspirovat se ověřenými programy pro prevenci rizikového chování v dětských kolektivech, připravit se na pravidelnou kontrolu ze strany školní inspekce. Komu je publikace určena Publikace je určena ředitelkám a ředitelům základních a středních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, a všem pedagogům, školním preventistům či výchovným poradcům. Specifikace Publikace zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Mgr. Martina Viewegová

Mgr. Martina Viewegová působila jako lektorka Národního centra bezpečnějšího internetu, je psycholožkou a psychoterapeutkou léčící následky šikany v širokém kontextu v praxi.Popis publikace Kontrolní nástroje pro řešení šikany jednoduše poskytnou pomocnou ruku školním preventistům, výchovným poradcům, ale také pedagogům základních a středních škol. Provedou je správným vypracováním krizového plánu, jednoduše popíší aktuální metodiku MŠMT, doporučí vhodné programy pro řešení vyhrocených situací. Dále napoví, jak nastavit školní řád, aby obsahoval definici práv a povinností žáka, konkretizoval pojem šikana, informoval o tom, že v případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu. V poslední kapitole nabídnou ověřené aktivity pro prevenci výskytu rizikového chování. Praktická příručka obsahuje veškeré potřebné informace pro splnění vašich povinností, krokové návody, doporučení nebo upozornění na nejčastější pochybení. Online privátní stránka s dokumentací doplňuje tištěnou část o užitečný podpůrný materiál. Cílem příručky je metodická pomoc, orientace na praktické příklady, příklady dobré praxe a řada vzorových materiálů a předloh, okamžitě využitelných v pedagogické praxi. Publikace slouží jako podpora v realizaci a přípravě krizových plánů a nastavení školního řádu. Seznamte se s podrobným obsahem složky nebo si prohlédněte ukázkové strany publikace. Výhody publikace Díky odborným návodům a kontrolním seznamům získáte podklady, které vám umožní: důsledně uplatňovat povinnosti vyplývající z pokynů MŠMT, obeznámit se s postupy kontrol ČŠI v praxi (průběh kontroly, lhůty, práva a povinnosti obou stran…), inspirovat se ověřenými programy pro prevenci rizikového chování v dětských kolektivech, připravit se na pravidelnou kontrolu ze strany školní inspekce. Komu je publikace určena Publikace je určena ředitelkám a ředitelům základních a středních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, a všem pedagogům, školním preventistům či výchovným poradcům. Specifikace Publikace zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Také doporučujeme