Mgr. Martina Viewegová

Mgr. Martina Viewegová působila jako lektorka Národního centra bezpečnějšího internetu, je psycholožkou a psychoterapeutkou léčící následky šikany v širokém kontextu v praxi.

Orientuje se na primární prevenci pro děti a možnosti řešení konkrétních situací z pohledu psychologie a pomáhajících profesí.

Další autoři

Petra Nulíčková

Petra Nulíčková v Pale Fire Capital zastřešuje problematiku HR, stará se o sociální sítě a pomáhá firmám s různými HR produkty a hiringem. Působí v HR i marketingových komunitách a díky její aktivitě a vizi více si vzájemně pomáhat a měnit HR obor k lepšímu byla v roce 2019 oceněna titulem Recruiter roku od Recruitment Academy Awards a v roce 2020 získala cenu HR Osobnost roku udělenou Klubem zaměstnavatelů.

Pavel Soukup

Pavel Soukup začínal jako chemik v ČSAV; jako bezpečnostní technik působí od roku 1985.Šest let vykonával funkci ředitele příspěvkové organizace a deset let vedl vlastní soukromou uměleckou školu. Od roku 2001 působí jako poradce pro ředitele v oblasti BOZP a PO (specializace na školská zařízení v úrazové prevenci, a zvláště na MŠ a ZŠ), jako odborně způsobilá osoba (OZO) v oblasti prevence rizik, požární technik a koordinátor BOZP pro staveniště.

RNDr. Igor Němec

Pracuje jako poradce a konzultant v oblasti ochrany osobních údajů jako je problematika GDPR a DPO.V letech 2005 až 2015 působil jako předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a v letech 2007 až 2013 byl místopředsedou pracovní skupiny pro ochranu údajů WP 29. V současné době je předsedou dozorčí rady GDPR Solutions a.s.

Ing. Jeanne Bočková, MBA

Jeanne Bočková je ředitelkou  Centra pro talentovanou mládež, z.s.(CTM). CTM nabízí individualizovanou výuku v online kurzech pro talentované a motivované žáky a studenty od 11 do 18 let. Kurzy jsou vedeny v angličtině našim mezinárodním týmem instruktorů či instruktory partnerských univerzit a organizací. CTM dále nabízí přípravu na SAT zkoušku absolvováním testů PSAT, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky Advanced Placement (AP exam).  Ve spolupráci s The College Board organizuje zkoušky Advanced Placement na českých a slovenských gymnáziích. Pro děti a studenty od 5 do 14 let organizuje víkendový program Objevitelské soboty a Letní program CTM. Jeanne Bočková zodpovídá za rozvoj programu zejména v České republice, rozšiřuje povědomost o programu, motivuje další studenty, školy, rodiče a učitele k zapojení do programu CTM. Má dlouholeté manažerské a poradenské zkušenosti se strategickým poradenstvím pro různé typy organizací včetně neziskovek. Věnuje se rozvoji programu a nabídky vzdělávání pro talentované studenty, vytvořila  a organizuje program Objevitelské soboty podle vzoru CTY Ireland pro zvídavé a nadané žáky od 5 do 14 let.

Ivo Drábek

Vedoucí oddělení energetických služeb a Key Account Manager ve společnosti BUILDSYS, a.s.

Radek Škrabal, Bc.

Od roku 2005 působí ve Special Service International (SSI) Praha jako security konzultant a lektor.Věnuje se konzultační a poradenské činnosti klientům v oblasti bezpečnosti, lektorské činnosti v rámci projektu „Prevence kriminality a terorismu v hotelovém provozu“ ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR,        přípravě a zpracování bezpečnostního auditu, přípravě a realizaci bezpečnostních opatření, bezpečnostním školením (zásady, chování, taktika…), jednání a spolupráci s klienty, přípravě a zpracování nabídky, realizaci a řízení akcí EVENT security.