Logo AIVD
Vzdělávací kurz

Akreditovaný vzdělávací kurz: Jak řešit šikanu a kyberšikanu ve Vaší škole

Praktický výcvik pro prevenci a řešení každé situace

Termín: 15. 1. 2020 - 16. 2. 2020
Místo konání: Hotel Troja

Obáváte se okamžiku, kdy se vám žák svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se pedagogičtí pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám základní praktický výcvik, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem.

Kurz byl akreditován pod č. j.: MSMT- 27494/2019-1-859

12 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl akreditovaného vzdělávacího kurzu:

Těžiště akreditovaného praktického výcviku spočívá ve workshopech, doplněných interaktivně vedeným webinářem s názornými ukázkami a případovými studiemi. Výcvikový a prožitkový kurz vytváří metodický celek, který lze v praxi účinně použít. Seznámíme vás s metodikou první pomoci a s klasifikací šesti scénářů.

Vyzkoušíme si jedenáct kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola/instituce sama. Tento základní přístup vám umožní razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci. Nacvičíme si také krizový scénář pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí umět škola/instituce udělat sama, protože oběť šikany je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.

Představíme vám základní nástroje využitelné v praxi. Naučíme vás správně zhodnotit, kdy se jedná o šikanu a v jakém je stádiu, poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zprostředkovat účinnou a bezpečnou první pomoc při šikaně a kyberšikaně (včetně ICT poradenství). Budete schopni sami rozpoznat projevy kyberšikany a elektronického násilí a porozumíte jejích dopadům na oběť i její rodinu.

Praktické workshopy vede odborník PhDr. Michal Kolář, šikanolog, školní psycholog, etoped s bohatými zkušenostmi z působení ve školních a jiných výchovných institucích. Rovněž je duchovním otcem Hradeckého školního programu proti šikanování, jehož výsledky patří k nejlepším na světě. Lektorkou webináře je Mgr. Martina Viewegová, psycholožka a psychoterapeutka léčící následky šikany v širokém kontextu v praxi.

Průběžně absolvujete také 12 e-learningových lekcí k tématům elektronické bezpečnosti a prevence. Z kurzu si odnesete také samostatně vypracovaný, ale odborně zkonzultovaný školní program proti šikanování ušitý na míru vaší škole.

Podívejte se na detailní Program vzdělávacího kurzu.

 

 

Komu je vzdělávací program určen:

Akreditovaný vzdělávací kurz je určen pedagogickým pracovníkům základních škol a středních škol, volnočasových a výchovných zařízení pro děti a mládež, konkrétně pedagogům, vychovatelům, psychologům, pedagogům volného času a vedoucím pedagogickým pracovníkům.

Další informace:

Jako účastník vzdělávacího kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi webináře) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba absolvovat všechny moduly kurzu (3 workshopy, webinář, průběžně on-line kurz i závěrečný test, z něhož je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek).

Podrobný program akreditovaného vzdělávacího kurzu

Kurz obsahuje 2denní workshop + webinář + online kurz o 12 lekcích (samostudium) + půldenní workshop a závěrečný test. Po absolvování kurzu mají účastníci 10 dní na vypracování závěrečného testu.

MODUL 1: Dvoudenní praktický workshop První pomoc při řešení šikany a kyberšikany (15. 1.–16. 1. 2020 9.00–16.00)

1. den (9.00–16.00)
Vstupní informace o problematice šikanování.
Workshop: Diferenciální diagnostika. Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kritérií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kasuistik.)
Speciální teorie, kterou je nutné znát pro porozumění scénářům, a praktický nácvik těchto scénářů.
Tři praktické pohledy na šikanování. Formy šikany. Zaměřeno na kyberšikanu.
Metodika první pomoci.
První část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou. Odzkoušení hlavních kroků první pomoci při řešení případu školní šikany a kyberšikany.

2. den (9.00–16.00)
Dokončení nácviku řešení případu školní šikany a kyberšikany
Malý test – posouzení bezpečnosti a účinnosti konkrétního postupu
Dílna – rozdíly při řešení počáteční a pokročilé šikany
Co dělat, když se setkáme s pokročilou a neobvyklou formou šikany?
Metodika a nácvik krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí.
Metodická podpora – společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování (rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování; metoda případové skupiny s Bálintovskou strukturou)
Seznámení s metodikou Hradeckého školního programu proti šikanování (jeho výsledky patří mezi nejlepší na světě)

Zadání úkolu k samostatnému vypracování podle rámcové struktury 13 klíčových komponent: Do závěrečného workshopu (poslední modul tohoto kurzu) každý účastník na základě poskytnuté metodiky sestaví školní program proti šikanování

MODUL 2: Webinář Kyberprostor, kyberšikana, další elektronické násilí, jejich právní souvislosti a možnosti intervence (22. 1. 2020; 13:00–15:00)

 • Kyberšikana v kontextu dalšího elektronického násilí a delikvence (sexting, kyberstalking, kybergrooming)
 • Kyberšikana, její charakteristiky a typy
 • Specifické dopady kyberšikany na oběť
 • Kyberšikana, sebepoškozování a sebevraždy dětí a mladistvých
 • Svědci a přihlížející v případě kyberšikany, jejich role a dopady na rozvoj (kyber)šikany
 • Kazuistiky, ukázky v online prostředí
 • Technická první pomoc při řešení kyberšikany a její limity.
 • Subjekty pomoci při řešení elektronického násilí a kyberšikany.
 • Současný stav poskytování pomoci a intervence v případech elektronického násilí a kriminality, doporučení pro praxi.

MODUL 3: Online kurz E-learning  pro pedagogické pracovníky

Témata lekcí e-learningu:

 1. online lekce „Internet a jeho specifika„,
 2. online lekce „Sociální sítě a děti„,
 3. online lekce „Chytrý mobil„,
 4. online lekce „Kyberšikana„,
 5. online lekce „Kybergrooming„,
 6. online lekce „Sexting a online pornografie„,
 7. online lekce „Netholismus a online gambling„,
 8. online lekce „Nevhodný a nelegální obsah„,
 9. online lekce „Bezpečná hesla a ochrana účtů„,
 10. online lekce „Osobní údaje a osobnost na internetu„,
 11. online lekce „Ochrana autorských práv na internetu„,
 12. online lekce „Nástroje online a jejich použití ve třídě

MODUL 4: Samostudium – zhlédnutí estonského filmu Klass/Zkažená mládež

(režiséra Ilmara Raaga natočeného v roce 2007) 

MODUL 5: Půldenní praktický workshop Omyly při řešení šikany a mýty o šikaně (6. 2. 2020; 9.00–13.00)

 • Reflexe estonského filmu Klass – Třída (známý též pod názvem Zkažená mládež) se zaměřením na chyby pedagogů a rodičů
 • Zpětná vazba k vypracovaným školním programům proti šikanování
 • Chyby při řešení šikany v praxi (kazuistiky)

MODUL 6: Závěrečný test (k vyplnění do 16. 2. 2020)

Mgr. Martina Viewegová

Mgr. Martina Viewegová působila jako lektorka Národního centra bezpečnějšího internetu, je psycholožkou a psychoterapeutkou léčící následky šikany v širokém kontextu v praxi. Orientuje se na primární prevenci pro děti a možnosti řešení konkrétních situací z pohledu psychologie a pomáhajících profesí.

PhDr. Michal Kolář

Michal Kolář je přední český etoped a psychoterapeut. Řešením školního násilí a šikanování se zabývá více než třicet let. Vytvořil původní teorii, diagnostiku a léčbu školního šikanování. Realizoval první celonárodní výzkum výskytu šikanování na základních školách v ČR (2001). Vytvořil a ověřil Český školní program proti šikanování, který má nejlepší výsledky na světě. Odborně garantoval projekt MIŠ - Minimalizace šikany (2005-2007). Problematiku školního násilí a šikanování přednáší na vysokých školách. Spolupracuje s Mezinárodní a Evropskou observatoří školního násilí, první nevládní organizací v USA Beyondbullies (beyondbullies.org), Ministerstvem školství ČR, Českou školní inspekcí a dalšími institucemi. Dlouhodobě se snaží uspokojovat zájem pedagogů a dalších odborníků o výcvikové kurzy zaměřené na prevenci tohoto destruktivního fenoménu. Kromě toho poskytuje konzultace, supervize a poradenskou službu. Je autorem několika knih a publikací k této problematice: Skrytý svět šikanování (1997, 2000), Bolest šikanování (2001, 2005), Násilí a šikanování (2005), Nová cesta k léčbě šikany (2011), Výcvik odborníků v léčbě šikany (2013) atd. Publikuje v odborných a populárních časopisech.

Hotel Troja

Seminář se koná v Hotelu Troja****Místo konání je bezbariérově přístupné.

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy, Hotel Troja

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze pak dojít pěšky nebo 1 zastávka tramvají č. 1, 17 či 24 - zastávka Ke Stírce

c) tramvají č. 3, 1, 17 či 24- zastávka Ke Stírce

d) autobusem č. 102 - zastávka Kobyliské náměstí

Parkování

Doporučujeme k cestě do hotelu využít MHD, neboť parkování je v této oblasti možné pouze v ulicích, a to prostřednictvím parkovacích automatů.

Hotel nabízí placená parkovací místa v garáži za 390 Kč/den. Pozor, počet parkovacích míst v garáži je omezen!

Mapa

Také doporučujeme