Logo AIVD
Vzdělávací kurz

Intenzivní kurz pro ředitele-začátečníky i pokročilé

Nezbytná výbava pro začínající ředitele i pro ty, kteří si nejsou jisti v kramflecích

Termín: 15. 7. 2024 - 25. 7. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Chystáte se po prázdninách poprvé stanout v čele školy? Pak vás čeká nelehký úkol: zkombinovat v jedné osobě roli ředitele školy, zaměstnavatele pedagogických i nepedagogických pracovníků a hlavního finančního manažera. Spoustu dovedností se naučíte v průběhu roku, ale výbavu z našeho kurzu uplatníte v praxi již od prvního dne. Pochybení v těchto oblastech by totiž mohlo být zcela fatální. Náš třídenní kurz vás online formou zasvětí do nejdůležitějších praktických poznatků ze školského a pracovního práva i z financování školního rozpočtu a výkaznictví. Svěřte se do rukou tří skvělých lektorek.

12 990 

bez DPH.

Sleva za 2 a více účastníků. 15%
Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

Důležitá informace:

Tento kurz můžete hradit z nových šablon OP JAKCelkový rozsah je 16 vyučovacích hodin, tedy 2 šablony.

Cíl vzdělávacího kurzu:

Cílem kurzu je vybavit účastníky z řad začínajících či méně zkušených ředitelů těmi nejdůležitějšími praktickými informacemi z oblasti školského a pracovního práva a z oblasti školních financí, které je nutné umět uplatňovat od prvního dne ve funkci. Jednotlivé moduly se soustředí na to, aby si nový ředitel vytvořil či správně upravil školní a pracovní řád, porozuměl systému spravedlivého odměňování zaměstnanců i školnímu rozpočtu. Díky našemu kurzu se neutopíte ani v administrativní záplavě úkonů a výkazů.

Podívejte se na detailní program vzdělávacího kurzu.

Komu je vzdělávací kurz určen:

Online vzdělávací kurz Intenzivní kurz pro ředitele-začátečníky i pokročilé je určen začínajícím ředitelům škol všech druhů a stupňů. Cenné informace získají i ti, kteří již ve funkci ředitele jsou, ale ještě se necítí jistí v kramflecích.

Další informace:

Jako účastník vzdělávacího kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. V ceně kurzu jsou výukové materiály v elektronické podobě a nahrávka. Podrobnosti ke konání školení od nás obdržíte nejpozději den předem, a to formou e-mailové rozesílky.

Program online vzdělávacího kurzu

Školení obsahuje 3 online semináře: (16 vyučovacích hodin = 2 šablony)

1. MODUL: Online seminář 15. 7. 2024 9,00–13,30 hod.

Ing. Petra Schwarzová: Praktické minimum ke školnímu rozpočtu a nejdůležitějším výkazům 

 • Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • Náklady školy, jejich členění a správné použití
 • Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • PHmax a související výkazy
  • možnosti řešení hraničních situací
  • normativ nepedagogických pracovníků – výpočet, odraz v rozpočtu
 • Fondy příspěvkových organizací a jejich využití v rozpočtu
 • Doplňková činnost
 • Ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství

2. MODUL: Online seminář 16. 7. 2024 9,00–13,00 hod.

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.: Praktické minimum ze školského zákona

 • Právní rámec školy: Jak se zorientovat ve školských právních normách a kdy se o kterou opřít v každodenní praxi
 • Práva a povinnosti žáků: Jak a kde je stanovit a vymáhat
 • Komunikace se zákonnými zástupci: Právní postupy a povinnosti vedení školy
 • Právní návod na řešení stížností, podnětů a konfliktů se zákonnými zástupci, žáky, zaměstnanci
 • Jak efektivně spolupracovat se zřizovatelem
 • Zajištění podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami: Postupy a povinnosti vedení školy

3. MODUL: Online seminář 25. 7. 2024 9,00–13,00 hod.

JUDr. Eva Janečková: Praktické minimum z pracovního práva

 • Rozvrhování a evidence pracovní doby ve školách
  • Rozvržení pracovní doby učitelů a provozních zaměstnanců
  • Rozvrhování pracovní doby u pracovníků na DPP a DPČ
  • Přestávka v práci
  • Doba odpočinku
  • Práce přesčas
  • Evidence přespočetných hodin hodin
 • Aktuální postupy odměňování ve školství
  • Nárokové a nenárokové složky platu
  • Druhy příplatků a nároky na ně

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole. Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii. Je autorkou a spoluautorkou publikací k novému občanskému zákoníku. 

Ing. Petra Schwarzová

Působí ve školství od roku 1993, většinu času ve vedoucích pozicích. Od roku 2013 je ředitelkou gymnázia. Zároveň se věnuje lektorské činnosti zaměřenou na financování škol, management ve školství a další příbuzná témata.

JUDr. Eva Janečková

Vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme