JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

 

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Další autoři

Mgr. Martin Winter

Ve své praxi se kromě ochrany osobních údajů zabývá především obchodním a korporátním právemMartin Winter působí jako advokát v Praze. Právní služby poskytuje předním českým a mezinárodním společnostem, a to jak v rámci nejrůznějších transakcí, tak i při každodenním výkonu podnikatelských aktivit jeho klientů.

Ing. Petr Budiš, Ph.D.

Petr Budiš je generálním ředitelem společnosti První certifikační autorita, a.s., která je v současnosti největším poskytovatelem komplexních služeb vydávání a správy certifikátů v ČR.Je autorem knihy "Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi" a spoluautorem publikace "Elektronické komunikace".

MUDr. Blanka Kučerová

Blanka Kučerová je ředitelkou sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Mgr. Ondřej Chmela

Ondřej Chmela je advokátem v advokátní kanceláři Deloitte Legal, kde se věnuje především smluvní agendě, spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a má v gesci specializaci v oblasti veřejných zakázek.Současně se u řady klientů především ve veřejném sektoru podílel na nastavení a vyhodnocení compliance procesů a byl členem týmů pro audity zadávání veřejných zakázek a vyšetřování podezření na podvodná jednání. V poslední době se rovněž věnuje implementaci nové legislativy týkající se zavádění vnitřních oznamovacích systémů. Je externím vyučujícím předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Ing. arch. Ing. Vít Domkář, Ph.D.

Spoluzakladatel a jednatel společnosti Aveton, která díky vlastním unikátním patentům rychle roste a expanduje na nové trhy.Vývojem nových unikátních materiálů se společnost stala špičkou ve svém oboru.

Ing. Pavel Sehnal

Majitel společnosti Anylopex plus s.r.o. a projektový manažer divizí AG Grant, AG Energy a AG Projekt.Věnuje se přípravě žádostí o dotace z programu OPŽP, OPPIK, SZIF i z programu IROP. Zároveň také administruje výběrová řízení.