JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

 

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Další autoři

Mgr. Vít Cvrček

Vít Cvrček je zkušený metodik informačních systémů s dvacetiletou praxí ve veřejné správě, kde mimo jiné z pozice zástupce ředitele odboru ICT řídil vývoj informačních systémů na dvou ministerstvech (MZe a MPSV). Od roku 2008 je členem pracovních skupin ICT Unie se zaměřením na legislativu eGovernmentu, agendové informační systémy a elektronickou správu dokumentů. Je členem rady občanského sdružení CNZ, o.s., které se dlouhodobě věnuje oblasti elektronických dokumentů a související problematice.

Martin Košta

Martin do společnosti nastoupil v roce 2019 na pozici Senior Accountant. V roce 2022 se poté posunul z pozice Senior Accountant na pozici Accounting Team Leader. Martin vede tým, který má na starosti především oblast mezinárodních korporací, ad-hoc zakázek, konsolidací, klientů vykazujících dle mezinárodních účetních standardů IFRS a neziskových organizací. Dále se zabývá zúčtováním dotačních programů a grantů, překlápěním účetnictví z lokálních GAAP do CZ GAAP a zaúčtováním organizačních složek zřizovatele. Aktivně přednáší na odborných seminářích a na středních a vysokých školách

Pavel Soukup

Pavel Soukup začínal jako chemik v ČSAV; jako bezpečnostní technik působí od roku 1985.Šest let vykonával funkci ředitele příspěvkové organizace a deset let vedl vlastní soukromou uměleckou školu. Od roku 2001 působí jako poradce pro ředitele v oblasti BOZP a PO (specializace na školská zařízení v úrazové prevenci, a zvláště na MŠ a ZŠ), jako odborně způsobilá osoba (OZO) v oblasti prevence rizik, požární technik a koordinátor BOZP pro staveniště.

kpt. Ing. Ondřej Toman

Ondřej Toman se jako expert v Technickém ústavu požární ochrany podílí na šetření příčin vzniku požárů.Pro potřeby HZS a Policie ČR vyjíždí k závažným požárům po celé republice. Zároveň vypracovává odborné posudky pro civilní soudy a svá stanoviska obhajuje při soudních líčeních. Je interním auditorem v rámci managementu akreditované zkušební laboratoře a zkušebním technikem pro věcné prostředky požární ochrany. Aktivně publikuje a přednáší na mezinárodních konferencích či odborných seminářích.

Ing. Jiří Novotný

Pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o odhalování manipulace se záznamovým zařízením. Podílel se také na přípravě kontrolních pracovníků v souvislosti s nasazení digitálních tachografů.

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Ing. Oldřich Petira, CSc. je absolventem VŠCHT v Pardubicích a již 48 roků v chemickém výzkumu a vývoji.Dlouhodobě spolupracoval s MŽP, MZdr, MPO při přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrobků.