PhDr. Iva Ullrichová

Iva Ullrichová učila od roku 1991 na VŠE angličtinu v ekonomii a angličtinu v obchodním styku.

Záhy se specializovala na angličtinu ve financích a účetnictví. Zároveň učila profesní odborníky Bankovního institutu finanční a bankovní angličtinu. Zkušenosti načerpala také na stážích ve Velké Británii, na University of West London. Vedla kurzy pro manažery významných firem. V současné době vyučuje angličtinu ve financích a účetnictví ve firmách a vzdělávacích agenturách. Pravidelně se zúčastňuje odborných seminářů, které pořádá Britská rada a Cambridge University Press.

Další autoři

Michaela Nedorostová

Michaela Nedorostová má dlouholetou zkušenost v oblasti šetrných budov, v současnosti se zabývá trendy zvyšující kvalitu a zdraví vnitřního prostředí.Od roku 2011 pracovala v CBRE na projektech zaměřených na zefektivnění, trvalou udržitelnost a úsporný provoz komerčních budov, nyní navázala spolupráci s CA Immo. Její zkušenosti zahrnují certifikaci budov BREEAM či LEED, konzultanství v oblasti úsporných opatření a šetrný provoz komerčních budov.

PaedDr. Iva Tomášková

Ve své profesní praxi se zaměřuje na rozvoj funkčních gramotností a problematiku školní zralosti. Na tato témata publikuje. Je bývalou ředitelkou základní školy a mimo jiné autorkou knihy Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole.

Mgr. Michaela Machálková

Je advokátkou v advokátní kanceláři PORTOS, advokátní kancelář s.r.o., kde se zaměřuje především na právo veřejných zakázek včetně dotačních programů. Zkušenosti s právem veřejných zakázek získala na Státním fondu životního prostředí, které následně zúročila během svého působení v Českém rozhlase. Je jedním z právníků, kteří zpracovávají rozhodnutí do aplikace Lexikon Veřejných Zakázek. Dále je autorkou řady odborných článků, akreditovaného vzdělávacího kurzu Veřejné zakázky pro začátečníky a Veřejné zakázky malého rozsahu (vše Lexikon Veřejných zakázek), jakož i spoluautorkou komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Pavlína Hlavenková

Pavlína Hlavenková je specialistkou na ochranu osobních údajů a implementaci GDPR.Působila v pražské pobočce přední německé advokátní kanceláře, kde se podílela zejména na nemovitostních projektech a zabývala se poradenstvím v oblasti práva obchodních korporací a ochrany osobních údajů, především implementací GDPR. V průběhu magisterského studia absolvovala roční studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde se zabývala studiem práva duševního vlastnictví, zejména patentovým právem, autorským právem a ochrannými známkami. Oblasti duševního vlastnictví se věnuje i ve své dosavadní praxi.

Ing. Jan Ségl

Jan Ségl působí v Oddělení národního elektronického nástroje Odboru elektronizace veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj ČR.Dlouhodobě se zabývá vývojem a implementací Národního elektronického nástroje. Dříve působil na Ministerstvu vnitra ČR.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. působí na katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je přednášejícím a garantem předmětů „Konsolidovaná účetní závěrka“, „Pokročilé účetnictví“, „Účetnictví bank a vykazování finančních nástrojů“ a „Koncepční východiska a standardizace účetnictví veřejného sektoru“.Člen Výkonného výboru Komory auditorů ČR a předseda Výboru pro veřejný sektor tamtéž. Zároveň je společníkem v Konsolidus, s. r. o., zabývající se poradenstvím a vzděláváním v oblasti konsolidace účetních závěrek, dále společník auditorské společnosti AFC Center spol. s r. o. Jako autor a spoluautor se podílel na vzniku řady vědeckých a odborných publikací. Jde mimo jiné monografie „Konsolidace účetních výkazů. Principy a praktické aplikace“, která je zdaleka největší českou monografií na toto téma, dále „Goodwill. Principy vykazování v podniku“ a „Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví“.