Mgr. Aleš Šustr

Aleš Šustr od roku 1997 působí v daňové správě.

Od počátku se zabývá problematikou daňového procesu.

Od roku 2002 působil jako vedoucí oddělení metodiky správy daní na Finančním ředitelství v Plzni, kde se zabýval komplexní problematikou daňového procesu včetně daňové kontroly a výkonu rozhodnutí.

Aleš Šustr je v současnosti ředitelem odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství, a také členem expertní skupiny MF pro přípravu daňového řádu.

Aleš Šustr se věnuje rovněž přednáškové činnosti. Podílí se na celorepublikového vzdělávání ÚFO (územních finančních orgánů), orgánů územní samosprávy, celních orgánů i komerčních subjektů.

Publikuje články z oblasti daňového procesu v odborných periodikách, např. v Poradci, DHK a Právním rádci. Je autorem naší publikace Nový daňový řád 2011. Dále je spoluautorem publikace Průvodce novým daňovým řádem.

Další autoři

Mgr. Jiří Hruška

Jiří Hruška je uznávaným lektorem, mentorem a učitelem s mnohaletou praxí. Věnuje se moderním pedagogickým tématům, jako je formativní hodnocení, společné vzdělávání či efektivní metody výuky, kde je aktivní především poznávající žák.Je učitelem s mnohaletou praxí. Od roku 2002 působí jako lektor v oblasti dalšího vzdělávání a podpory pedagogů. Zabývá se například ekologickými tématy, globální výchovou, působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v rámci projektu Metodika II. Je autorem a spoluautorem celé řady publikací a vzdělávacích programů.

Mgr. Bc. Václav Smetana

Václav Smetan je advokátem v advokátní kanceláři Weinhold Legal, kde se specializuje zejména na korporátní právo, oblast banking and finance a právo duševního vlastnictví.Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a bakalářského oboru Právo a podnikání na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci ročního studijního programu studoval rovněž na Právnické fakultě Freie Universität v Berlíně.  V advokátní kanceláři Weinhold Legal působí od roku 2012, od roku 2016 jako advokát.

Ing. Miloslav Vejmelka

Ing. Radka Vokurková

Ing. Radka Vokurková pracuje v poradenské společnosti Consulteco s.r.o., která působí v oblasti chemie, ekologie a bezpečnosti práce.

Mgr. Veronika Špornová

Veronika Špornová, advokátka AK Špornová, má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb podnikatelům.V rámci své činnosti se zaměřuje právě na řešení jejich problémů, přípravu smluv, směrnic a celkového nastavení fungování společností. Při své činnosti využívá také vlastní praktické zkušenosti z provozu e-shopu.

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Odborník a vysokoškolksý pedagog orientovaný na pedagogiku a sociální práce.