Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský pracuje ve společnosti LMC, která vyvíjí například portály Jobs.cz, Prace.cz a Seduo.cz.

Tomáš Ervín Dombrovský se věnuje analýze dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce. Snaží se nacházet, pojmenovávat a rozvíjet to, co je zásadní pro smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci ve firmách i veřejných institucích. Přednáší pro lidi z HR i vedení firem, pro odbornou i širší veřejnost.

Další autoři

RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D.

Kiril Ribarov je matematik, informatik, odborník na umělou inteligenci je předním expertem na optimalizační metody a na aplikaci rozhodovacích systémů do manažerské praxe.Přednáší na řadě univerzit v ČR i v zahraničí a na předních MBA programech, kde jeho kurzy patří k nejvíce ceněným pro možnost okamžité aplikace do praxe.

Rudolf Malý, Alog.

Od ledna 2016 se věnuje nezávislému poradenství a auditingu v oblasti logistických procesů, přičemž v roce 2009 se stal členem KOMORY LOGISTICKÝCH AUDITORŮ.

Ing. Miloslav Vejmelka

Ing. Daniel Totušek, MBA

Daniel Totušek pracuje ve společnosti ALSENTA s.r.o.Velkou část své předchozí profesní dráhy prožil ve firmě KOMPASS Czech Republic, s.r.o. Posledních 10 let se věnuje službám pro nákup.

Barbora Voráčová

Vystudovala DIFA JAMU, externě spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Je ředitelkou Storytelling o.s. a dramaturgyní olomouckého Divadla na cucky.Storytelling studovala v Norsku na Høgskolen i Oslo a jako stážistka jsem pracovala ve Skotském storytellingovém centru v Edinburghu.

Marek Reinoha

Marek Reinoha pracuje jako poradce v oblasti cel a unijního obchodu, je certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010.Od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu na Ústřední celní správě jako celní úředník, v roce 1992 nastoupil na Ministerstvo financí na Generální ředitelství cel, kde po několika letech působil jako ředitel celního úřadu. Od roku 2004 se již výhradně věnuje lektorské a publikační činnosti. Soustřeďuje se na témata celních předpisů, celní problematiky, problematiky DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS nebo zahraničního obchodu.