Mgr. Josef Bátrla

Josef Bátrla je samostatný advokát, kterého baví technologie a start-upy.

Josef prošel několika advokátními kancelářemi, kde se podílel na velkých a významných projektech v rámci ICT a GDPR. Díky tomu tak nasbíral zkušenosti a může tak ve svých specializacích pokračovat i jako jednočlenný tým. Mimo svoji praxi Josef často publikuje a přednáší.

Další autoři

Iva Baranová

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem. V praxi řeší požadavky žadatelů o dotace EU, profesionálně se zabývá poradenstvím, přípravou a administrací jednotlivých projektů v jedné z nejúspěšnějších dotačních agentur v ČR. Pro individuální pomoc s přípravou nebo realizací projektů navštivte stránky www.dotaceonline.cz.

Ing. David Borovský

David Borovský je absolventem oboru Technika životního prostředí na Strojní fakultě ČVUT v Praze.Od roku 2011 je zapsán do Seznamu energetických specialistů. Jeho klíčovou kvalifikací jsou alternativní zdroje energie a energetická náročnost budov. Působí na pozici Konzultant – Energetický specialista ve společnosti AF-Consult Czech Republic s r.o., kde se zabývá problematikou úspor energie, energetické náročnosti budov a soustav zásobování teplem. Podílel se na zpracování řady energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a územních energetických koncepcí.

Mgr. Martin Ráž, M.Jur.

Martin Ráž je advokátem AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. a specializuje se na problematiku nemovitostí, stavebnictví a smluv o dílo. exportu a mezinárodní právo soukromé (přeshraniční obchody a investice) a komplexní soudní a správní řízení, šířeji pak na problematiku veřejného sektoru, regulace a obchodních smluv jakéhokoliv typu.Zároveň se ve své praxi věnuje exportu a mezinárodnímu právu soukromému (přeshraniční obchody a investice). V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje především na problematiku vnitřního trhu EU, zadávání veřejných zakázek, právo veřejné podpory a právo ochrany životního prostředí.

Ing. Tomáš Lank

Tomáš Lank je odborníkem na nakládání a obchod s odpady. Je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR, je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP.

Mgr. Karel Nejtek

Karel Nejtek je partnerem advokátní kanceláře GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o. Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působí v advokacii, nejprve jakožto advokátní koncipient, později trvale spolupracující advokát v přední advokátní kanceláři v Praze. Následně jakožto samostatný advokát spolupracoval s poradenskými společnostmi náležejícími do nadnárodní sítě. Ve své praxi zaměřuje zejména na právo obchodních společností, obecné smluvní právo, bankovní a finanční právo, fúze a akvizice a dále nemovitostní právo.