Mgr. Josef Bátrla

Josef Bátrla je samostatný advokát, kterého baví technologie a start-upy.

Josef prošel několika advokátními kancelářemi, kde se podílel na velkých a významných projektech v rámci ICT a GDPR. Díky tomu tak nasbíral zkušenosti a může tak ve svých specializacích pokračovat i jako jednočlenný tým. Mimo svoji praxi Josef často publikuje a přednáší.

Další autoři

Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle

V současné době Jaroslav Vehrle působí jako konzultant v oblastech podnikové ekonomiky a managementu se zaměřením na řízení logistiky, řízení zásob a optimalizaci skladového hospodářství.Specializuje se na ekonomické zákonitosti v praxi, hledání systematiky fungování, racionalizaci a neustálé zlepšování procesů u významných českých i zahraničních klientů. Kromě jiné je i manažerem logistiky ve strojírenském podniku a spolupodílí se na projektech s vizí na 5 let.

Ing. Irena Lapešová

Irena Lapešová je jednatelkou společnosti TNT Consulting, spol.s r. o., která se zabývá komplexními službami a poradenstvím v oblasti dotací, od zpracování žádosti přes monitoring akce, administraci dotace a veškeré služby s tím související vč. realizace výběrových řízení. Společnost TNT Consulting, spol. s r. o. je členem  Sekce EU při Hospodářské komoře hlavního města Prahy. Na trhu působí již od roku 2009 a zaměřuje se na dotace z OPŽP, MŽP, MMR, OPPIK a SZIF. Většinu klientů tvoří města a obce po celé České republice.

Mgr. Peter Demčák

Peter Demčák je riaditeľ odboru legislatívno-právneho a európskych záležitostí Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

PhDr. Alena Nekovářová

Alena Nekovářová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.V roce 1998 založila soukromou jazykovou školu ASSET v Českých Budějovicích, kde působí jako ředitelka a lektorka jazykových kurzů němčiny a češtiny pro cizince. Dále se zabývá překladatelskou a tlumočnickou činností. Je autorkou a spoluautorkou řady jazykových učebnic němčiny a češtiny pro cizince, z nichž učebnice Čeština pro život získala 2. místo v soutěži Nejkrásnější kniha ČR 2006. Vytvořila a spravuje webové stránky www.nj.cz a www.czechforlife.cz. Podílí se na mezinárodních vzdělávacích projektech podporovaných EU. Je členkou Jihočeské hospodářské komory a Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Lenka Hlaváčová Charvátová

Lenka Hlaváčová Charvátová působí jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a požární ochraně. Vede odborná školení o bezpečnosti dětí, žáků a studentů a zároveň působí jako odborný konzultant pro řadu škol.Pracovala jako požární technik Dopravní podnik Praha – Metro, od roku 1996 jako OSVČ, od roku 2005 je majitelkou společnosti.  BOZP a PO zajišťuje především v menších organizacích a školách.  Učila na Vyšší odborné škole předmět BOZP. Jako lektor vede semináře o bezpečnosti dětí, žáků a studentů, BOZP dospělých kde využívá  zkušeností  ze své dlouholeté praxe.

Radek Škrabal, Bc.

Od roku 2005 působí ve Special Service International (SSI) Praha jako security konzultant a lektor.Věnuje se konzultační a poradenské činnosti klientům v oblasti bezpečnosti, lektorské činnosti v rámci projektu „Prevence kriminality a terorismu v hotelovém provozu“ ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR,        přípravě a zpracování bezpečnostního auditu, přípravě a realizaci bezpečnostních opatření, bezpečnostním školením (zásady, chování, taktika…), jednání a spolupráci s klienty, přípravě a zpracování nabídky, realizaci a řízení akcí EVENT security.