Mgr. Pavel Kroupa

Mgr.

Pavel Kroupa je advokátem specializujícím se na zadávání veřejných zakázek a na smluvní právo, spoluautorem prvního e-learningového kurzu v ČR o smlouvách a veřejných zakázkách a příležitostným přispěvatelem časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Další autoři

Ing. Milan Moravec

Milan Moravec působí jako vedoucí oddělení inspekce II BOZP v rámci Státního úřadu inspekce práce v Praze.Věnuje se především revizím zdvihacích zařízení a současně působí jako vedoucí oddělení pro revize technických zařízení v rámci SUIP.

JUDr. Gabriel Havrilla

Gabriel Havrilla: Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: poskytovanie rozsiahleho právneho poradenstva pri významných zahraničných investíciách, vykonávanie právnych auditov, analýza vymáhania pohľadávok Zakladajúci partner a advokát advokátskej kancelárie Legal Counsels s.Gabriel Havrilla: Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: poskytovanie rozsiahleho právneho poradenstva pri významných zahraničných investíciách, vykonávanie právnych auditov, analýza vymáhania pohľadávok Zakladajúci partner a advokát advokátskej kancelárie Legal Counsels s.r.o.

Mgr. Eva Škorničková

Eva Škorničková působí jako konzultantka pro ochranu osobních údajů a právní bezpečnost IT.Je rovněž členkou pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě GDPR.

Mgr. Veronika Trakalová

Metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu.

Mgr. Daniela Růžičková

Daniela Růžičková pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání jako odborná garantka vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie. Věnuje se rozvoji ICT kurikula a jeho formulaci v rámcových vzdělávacích programech.Vede skupinu, která připravuje aktualizaci RVP s cílem začlenit rozvoj informatického myšlení žáků do výuky od počátku školní docházky a rozvoj schopnosti žáků pracovat s digitálními technologiemi do výuky všech předmětů. Podílela na přípravě Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a jako konzultantka je členem skupiny MŠMT, která realizaci této strategie koordinuje, monitoruje a vyhodnocuje.

JUDr. Václav Chmelík

Václav Chmelík dlouhodobě působí v advokátní kanceláři KVB. Ve své praxi se věnuje především právu územních samosprávných celků a právu závazkovému.