Mgr. Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se specializuje na ochranu osobních údajů a implementaci nařízení GDPR do praxe nejen školských zařízení. Aktuálně také působí jako pověřenec pro řadu škol. Dále se věnuje právu duševního vlastnictví, autorskému právu, ochraně osobnosti a právu informačních technologií.

Klientům poskytuje komplexní poradenství v otázkách ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k nehmotným statkům a proti zásahům do práva na ochranu osobnosti. Má zkušenosti s problematikou filmového a hudebního průmyslu a mezinárodní koprodukce. Dříve působil v mezinárodních kanceláři PwC Legal, následně v kanceláři Havel, Holásek & Partners. V roce 2016 založil Radomír Pivoda vlastní advokátní praxi zaměřenou na právo duševního vlastnictví a trvale spolupracuje s kanceláří Pavelka & Partners v oblasti práva obchodních společností a GDPR poradenství obchodním korporacím. V současnosti se intenzivně zabývá dopadem nařízení GDPR na vzdělávací instituce.

Další autoři

Ivana Nohová

Ivana Nohová je II. viceprezidentskou Profesní komory požární ochrany.Přes 14 let projektovala pozemní stavby a 2 roky pracovala jako investiční technik na velkých průmyslových stavbách. Řídila také stavební prevenci na HZS Královéhradeckého kraje. V současnosti externě vyučuje na ČVUT Praha a vede odborná školení.

Mgr. Petr Pernica

Petr Pernica je samostatným advokátem se zaměřením zejména na veřejné zakázky, závazkové právo (tj. tvorbu smluv), a vše co souvisí s informačními technologiemi a osobními údaji (od obchodních podmínek pro e-shopy, GDPR, přes licenční smlouvy, až po kybernetickou bezpečnost).

Radomil Bábek

Radomír Bábek působí jako poradce, kouč a krizový manažer.Je spoluzakladatelem a předsedou Asociace podnikatelů a manažerů, jež cílí na hájení dobrého jména podnikatelů a na jejich obhajobu před státem. Profesně se zajímá o psychologii, krizový management a vše, co souvisí se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje také na konferencích a externě přednáší na vysoké škole. Dále se věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování a koučování startupů.

Iva Uverićová

Ing. Martina Miklendová

Za dobu své 14leté praxe se podílela na pořízení téměř 100 územně plánovacích dokumentací s různou problematikou.Vystudovala obor městské stavitelství a inženýrství se zaměřením na urbanismus a územní plánování. Od roku 2004 do roku 2007 pracovala jako samostatný pořizovatel územně plánovací dokumentace na úřadech územního plánování. Od roku 2007 působí na území celé republiky, jako tzv. „létající pořizovatel“.

Ing. Tomáš Zahrádka

Tomáš Zahrádka je daňový poradce a lektor v oblasti daní a účetnictví . Vystudoval obor Podniková ekonomika na Technické univerzitě v Liberci. Pracoval jako daňový a účetní specialista ve společnosti KODAP Jablonec, s.r.o. a jako vedoucí účetní a daňové kanceláře společnosti KODAP MB, s.r.o.. Nyní působí jako daňový poradce a lektor. Vede přednášky zejména z oblasti účetnictví podle české legislativy, dále kurzy v oblasti daňové problematiky a to zejména daně z příjmů ať už právnických, tak fyzických osob.