Mgr. Katarína Fidriková

Aktuálně působí na pozici Legal Specialist v brněnském Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), ve kterém se věnuje zejména problematice vědy a výzkumu ve zdravotnictví.

Dříve působila jako advokátka v advokátní kanceláři Vašíček a partneři, ve které se zaměřovala zejména na právní servis poskytovatelům zdravotních služeb (soukromoprávní a správněprávní aspekty), smluvní agendu obchodního práva a pracovní právo s důrazem na ochranu zaměstnavatele. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 

Další autoři

Ing. Mgr. Tomáš Chadim

Lucie Martínková

Lucie Martínková je BIM manažerka v AED project a.s., projekční a inženýrské kanceláři zabývající se převážně projektováním občanských a bytových staveb a navazující spolupráci při jejich realizaci. V současnosti zaměstnává AED přibližně 100 projektantů.

Zuzana Tregnerová

Zuzana Tregnerová je součástí teamu EKP Advisory, s.r.o. od roku 2017. Její hlavní specializací je řešení daňových sporů s finančním úřadem ve věci daňových kontrol, zajišťovacích příkazů a odvolacích řízení. Má dlouholeté know-how ve zpracování správních žalob i kasačních stížností. Při řešení této problematiky je v případě potřeby zvyklá úzce spolupracovat s advokátními kancelářemi.Mimo uvedené má zkušenosti z oblasti daně z příjmů právnických osob, spotřební daně, mezinárodního zdanění, DPH, dotační problematiky, nemovitostních daní a likvidace společností.Zuzana Tregnerová je velice zkušenou daňovou poradkyní - členkou KDP ČR je již od roku 2007. Z důvodu své specializace v KDP ČR je členkou sekce správy daní, DPH, mezinárodního zdanění a nemovitostních daní.

Mgr. Pavla Katzová

Pavla Katzová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně.Po jejím absolvování se stala zaměstnancem legislativního a právního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a následně vedoucí oddělení školské legislativy tohoto odboru. Podílela se na přípravě školského zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Je autorkou odborných publikací a článků z oblasti školské legislativy a lektorkou v této oblasti. V současné době je na rodičovské dovolené.

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

MUDr. Milan Cabrnoch se věnuje problematice organizace zdravotnictví a souvisejícím tématům dlouhodobě a souvisle. Je spoluautorem koncepce zdravotnictví Občanské demokratické strany. V současné době se zabývá zejména informovaností pacientů a na to navazující oblasti eHealth.

JUDr. Miroslav Kubánek

JUDr. Miroslav Kubánek působí jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka a má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě se věnuje lektorské a publikační činnosti.