JUDr. Michal Morawski

JUDr. Michal Morawski pracuje jako advokát v AK Kříž a partneři.

Ve své praxi se specializuje na občanské, obchodní a pojistné právo. V uvedených právních odvětvích má rozsáhlé zkušenosti, a to včetně četného zastupování klientů ve sporných soudních řízeních především při uplatňování nároků klientů vůči pojišťovnám. Dále se věnuje problematice hazardního a loterijního práva a poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

Další autoři

Michal Orság

Michal Orság je ředitelem vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, která je tvořena učiteli z praxe.Je propagátorem formativního hodnocení a vydavatelem publikací Co funguje ve třídě, Efektivní výukové nástroje či Zavádění formativního hodnocení. Se svým týmem se také zabývá řešením syndromu vyhoření u učitelů a popularizací učitelského povolání. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého, učil anglický jazyk na základní a střední škole a nyní se věnuje inovacím ve školství a vzdělávání.

Patrik Veselík

Jan Frk

Jan Frk je jedním z vedoucích pracovníků firmy Software602.Problematice eGovernmentu se profesně věnuje již více než patnáct let. Pro svou erudici a bohaté praktické zkušenosti je často žádán jako externí poradce pro eGovernment a spisovou službu u řady ústředních orgánů státní správy. S nimi mimo jiné spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem a metodických pokynů.

Mgr. Jana Muroňová

Jana Muroňová pracuje na pozici PPC Product Manager ve firmě Poski.com.Zabývá se problematikou PPC reklamy na internetu. Do oblasti jejího zájmu spadá především PPC na dvou největších vyhledávačích v ČR – Seznam (Sklik) a Google (Adwords). Průběžně se také vzdělává v propagaci na sociální síti Facebook.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D. je prezidentem Logistické akademie. Rovněž založil Komoru logistických auditorů v ČR a na Slovensku.Od roku 1995 odborně působí v oblasti logistiky jako poradce, projektant, lektor a auditor.

Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Karolina Diallo vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, psychologické vzdělání završila atestací z klinické psychologie a atestací z psychoterapie. Vedle práce ve zdravotnictví, která obnáší zejména psychodiagnostiku a psychoterapii, přednáší na univerzitě a věnuje se lektorské činnosti s převažujícím zaměřením na psychopatologii, psychologii osobnosti a vývojovou psychologii. Podílí se na řešení výzkumných projektů a publikuje odborné články.