Ing. Milan Hampl

Absolvent stavební fakulty ČVUT - obor automatizované systémy řízení.

Od roku 1994 působil jako technický ředitel ve společnostech Cadsoft s.r.o. Techniserv s.r.o a jako konzultant ve společnosti ÚRS Praha, a.s. Od r. 1997 je společníkem ve skupině firem nesoucích značku IKA (Inženýrská KAncelář). Od r. 2002 je společnost IKA DATA, kde působí jako ředitel a jednatel, obchodním partnerem největšího světového producenta software pro FM a správu infrastruktury, americké společnosti ARCHIBUS se sídlem v Bostonu. Firma je aktivní v oborech souvisejících s FM a inteligentními budovami, má za sebou několik význačných projektů, od roku 2006 získala implementace CAFM v ČSOB celkem 3x cenu Projekt roku a v roce 2009 byl zvolen Osobností roku v soutěži o FM Awards. V roce 1999 spoluorganizoval založení české pobočky asociace IFMA CZ, od roku 2015 je prezidentem IFMA CZ.

Další autoři

Ing. PhDr. Marek Bobiš

Marek Bobiš získal od roku 2002 skúsenosti v riadení a implementácii štrukturálnych fondov a iných mechanizmov pomoci EÚ, pričom najdôležitejšími boli jeho úlohy pri vytvorení systému implementácie štrukturálnych fondov v Slovenskej energetickej agentúre (v súčasnosti Slovenská inovačná a energetická agentúra).Pôsobil tiež na Ministerstve hospodárstva SR a v súčasnosti pracuje ako programový manažér na Ministerstve životného prostredia SR.

Ing. Petr Šrutka

Zkušený konzultant v oblasti energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů.Držitel oprávnění pro zpracování energetických auditů a posudků. V současné době působí jako konzultant v SEVEn Energy, s.r.o., kde se právě těmito činnostmi v kombinaci s možnostmi jejich financování zabývá.

Ing. Jiří Nedbal

Jiří Nedbal je zkušeným dlouholetým lektorem a konzultantem v oblasti BOZP.Je vedoucím auditorem systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 19011, osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (bezpečnostní technik) podle zákona 309/2006 Sb., koordinátorem BOZP na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a osobou odborně způsobilou podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Marek Třeštík

Marek Třeštík je projektovým manažerem a zkušeným lektorem školských dotačních programů. Jeho hlavní pracovní náplní v Evropské rozvojové agentuře je příprava projektových žádostí a administrace projektů z českých operačních programů, zejména z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost.Také se podílí na přípravě a realizaci projektů v rámci programu Erasmus+ a dalších mezinárodních programů.

Martin Potužák

Vede v Ipsosu tým měření kvality služeb a customer experience (CEM).Od roku 2004 se specializuje na průzkumy metodou mystery shoppingu a na aplikaci navazujících opatření. Za svou více než desetiletou praxi získal zkušenosti s projekty v různých oborech od bankovnictví, pojišťoven přes automotive, energetiku až po retail.

Jan Topinka

Jan Topinka je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.Specializuje se na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů, nakládání s pohledávkami a dále na akvizice a prodeje společností. Před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners v roce 2004 pracoval Jan Topinka pět let na různých právních pozicích v Komisi pro cenné papíry (dozorový úřad pro oblast kapitálového trhu, nyní jeho funkce plní ČNB), naposledy jako ředitel metodicko-analytického odboru, kde například koordinoval a vedl projekt přípravy Komise pro cenné papíry na vstup do EU a podílel se na tvorbě řady koncepčních a metodických dokumentů v oblasti regulace finančního trhu.