Ing. Kateřina Pilařová, DiS.

Kateřina Pilařová je vedoucí oddělení hygieny a mládeže Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Další autoři

Mgr. Kateřina Schönová

Zkušená dětská psycholožka s bohatou praxí v práci s dětmi s nejrůznějšími poruchami, psychickými nemocemi a traumaty. Zároveň působí jako lektorka programu Heroic Imagination Project Philipa Zimbarda.Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně studuje doktorandský program Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF Univerzity Karlovy. Pracovala v dětské psychiatrické nemocnici Louny a také v Dětském krizovém centru, kde se potkávala s dětmi s nejrůznějšími potížemi, od poruch pozornosti, přes poruchy řeči, chování až po děti s potížemi v rodině a s traumaty. Nyní pracuje ve VFN v Praze, kde se setkává především s dospělou klientelou.Kontinuálně se vzdělává v psychoterapii a psychodiagnostických metodách. Má vzdělání v systemické rodinné terapii a v tomto směru ve svém vzdělávání formou supervizí pokračuje. 

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.Krom akademické pozice také pracuje na Děkanátu FSv v Praze jako analytik informačních procesů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnost v odborných kurzech a výuce na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu - AMBIS a Business Institutu. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb a vývojem softwarových nástrojů. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA.

MUDr. Michaela Kratochvílová

Ľuboslav Lacko

Ľuboslav Lacko pracuje ve společnosti CSBC spol.Ľuboslav Lacko pracuje ve společnosti CSBC spol. s.r.o., jako systémový architekt. Je specialistou na IT, databázové technologie, bezpečnost a vývoj softwaru. Působí také jako publicista, školitel a konzultant. Je autorem několika IT knih a technologických sborníků. Už popáté získal ocenění Microsoft Most Valuable Professional.

Ing. Milan Hampl

Absolvent stavební fakulty ČVUT - obor automatizované systémy řízení.Od roku 1994 působil jako technický ředitel ve společnostech Cadsoft s.r.o. Techniserv s.r.o a jako konzultant ve společnosti ÚRS Praha, a.s. Od r. 1997 je společníkem ve skupině firem nesoucích značku IKA (Inženýrská KAncelář). Od r. 2002 je společnost IKA DATA, kde působí jako ředitel a jednatel, obchodním partnerem největšího světového producenta software pro FM a správu infrastruktury, americké společnosti ARCHIBUS se sídlem v Bostonu. Firma je aktivní v oborech souvisejících s FM a inteligentními budovami, má za sebou několik význačných projektů, od roku 2006 získala implementace CAFM v ČSOB celkem 3x cenu Projekt roku a v roce 2009 byl zvolen Osobností roku v soutěži o FM Awards. V roce 1999 spoluorganizoval založení české pobočky asociace IFMA CZ, od roku 2015 je prezidentem IFMA CZ.

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí.Zabývá se oblastmi, které se týkají rozvoje nadání a potenciálu dětí a moderními technologiemi ve výuce a rozvoji managementu škol. V současné době se věnuje lektorské, mentorské, poradenské a publikační činnosti. Založil a vede portály zaměřené na rozvoj nadání dětí (www.nadanedite.cz) nebo využití myšlenkových map (www.mindmaps.cz) a mnohé další.