Jiří Beranovský

Jednatel a společník ve společnosti EkoWATT CZ s. r. o., energetický a ekonomický analytik, specialista MPO č. 072, fyzikální inženýr a certifikovaný projektant pasivních domů, LEED Green Associate, SB Tool CZ Consultant, odborný asistent na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při FEL na ČVUT Praha.

Specializace: Analýza a optimalizace energetických systémů, efektivní využívání energie, obnovitelné zdroje, investiční strategie, tvorba podnikatelských záměrů, ekonomická a finanční analýza, studie proveditelnosti, energetické audity OZE a budov, Průkazy energetické náročnosti budov (PENB).

Další autoři

RNDr. Igor Němec

Pracuje jako poradce a konzultant v oblasti ochrany osobních údajů jako je problematika GDPR a DPO.V letech 2005 až 2015 působil jako předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a v letech 2007 až 2013 byl místopředsedou pracovní skupiny pro ochranu údajů WP 29. V současné době je předsedou dozorčí rady GDPR Solutions a.s.

Mgr. Michal Kandráč

Michal Kandráč od roku 2015 pracuje v kanceláři Weinhold Legal, kde se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví, právo informačních technologií, mediální právo a ochranu osobních údajů. V rámci své praxe se dále specializuje na právo závazkové a právo korporátní, a to zejména na právní poradenství v oblasti právních prověrek a procesu prodeje či koupě obchodních společností.Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval též roční studium na University of Glasgow (2016 – 2017), kde se věnoval právu duševního vlastnictví, právu závazkovému a právu korporátnímu. Od roku 2018 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře.

JUDr. Bořivoj Šubrt

Bořivoj Šubrt je nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva je zároveň předsedou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.Je uznávaným autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisů Práce a mzda a Mzdová účetní. Účastní se jako člen expertního týmu jmenovaného ministrem práce a sociálních věcí přípravy velké koncepční novely zákoníku práce.

Mgr. Marie Kunzfeldová

Marie Kunzfeldová je advokátkou, která v současnosti působí v advokátní kanceláři Škára & Partners. Specializuje se na oblast pracovního, správního a obchodního práva.

MUDr. Blanka Kučerová

Blanka Kučerová je ředitelkou sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Ing. Vladimír Čepelák, CSc.

Vladimír Čepelák absolvoval fakultu automatizace a ekonomiky VŠCHT v Praze.Vědeckou hodnost získal v oboru technická kybernetika ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. Pracoval na různých pozicích v oboru IT, naposledy ve  firmě BSC Praha, s. r. o., (1990 – 95), kde byl členem nebo vedoucím projektových týmů pro implementaci bankovních a podnikových informačních systémů. Od roku 1995 je činný samostatně v oborech poradenství IT a odborné překladatelství.