Logo AIVD
E-Learning

e-Learning: Školní jídelna v paragrafech

Legislativa – hygiena – spotřební koš – kontroly

Termín: 26. 4. 2019 - 17. 5. 2019

Vedení školní jídelny (ať už mateřské, základní nebo střední školy) vyžaduje plnění celé škály legislativních povinností. Vedle hygienických požadavků musí každé středisko plnit i evropské nařízení o hygieně potravin. Problematické je zároveň i vypočítávání hodnot spotřebního koše a jejich zaznamenávání do výpisu vydaných potravin či skladové karty. V rámci praktického e-learningu shrneme ty nejdůležitější body, ve kterých by se měla orientovat každá škola s jídelnou.

2 290 

bez DPH a expedičních nákladů.


E-learning si můžete prostudovat z pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje, a ověřit si své znalosti v interaktivních testech.

Cíl e-learningu

Cílem našeho e-learningu Školní jídelna v paragrafech je poskytnout vám užitečné informace o vedení jídelny podle aktuálních právních předpisů.

V jednotlivých lekcích se podrobněji podíváme na národní i nadnárodní legislativní požadavky či pracovní náplň vedoucího jídelny. Dále poradíme, jak na povinné zpracování příručky HACCP a které jsou nejčastější chyby při jejím zpracováníChybět nebudou ani doporučené postupy při výpočtu spotřebního koše. Ukážeme si, jak postupovat v případě kontroly z Krajské hygienické stanice či z ČŠI. Eliminujte možnou hrozby sankce a věnujte školní jídelně patřičnou pozornost.

Klikněte zde pro detailní program e-learningu.

Komu je e-learning určen

E-learning Školní jídelna v paragrafech je určen všem ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitele, vedoucím jídelny a dalším provozovatelům stravování ve školách.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

 

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci, která je doplněná o interaktivní prvky a check-listy.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Navíc máte možnost položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-learningu. Zprostředkujeme vám odpověď odborníka.

HARMONOGRAM E-LEARNINGU:

1. Lekce: Vedení jídelny – pravidla a úskalí (26. 4. 2019)

 • Legislativní požadavky na chod jídelny (• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování • Vyhláška č. 410/2005 Sb., hygienické požadavky na prostory a provoz škol • Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 • Jmenování a profesní ukotvení vedoucí jídelny
 • Pracovní náplň a kompetence vedoucí jídelny
 • Tipy dobré praxe

2. Lekce: Jak plnit hygienické požadavky a předpisy (3. 5. 2019)

 • Legislativní požadavky vycházející z vyhlášky 137/20114 Sb. o hygienických požadavcích
 • Nařízení ES č. 852/2004
 • HACCP ve školní jídelně krok za krokem (kontrolní postup pro zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů
 • Povinné zpracování příručky HACCP
 • Nejčastější chyby
 • Vzory: Tabulka zásad HACCP a jednoduchá osnova pro sestavení příručky

3. Lekce: Spotřební koš versus potravinové intolerance a alergie (10. 5. 2019)

 • Skupiny spotřebního koše
 • Výpočet SK pro věkové skupiny
 • Jak postupovat v případě potravinové intolerance a alergie
 • Jak se vyvarovat nejčastějších chyb
 • Jak na výpis vydaných potravin a skladovou kartu
 • Vzor: Metodika pro výpočet spotřebního koše

4. Lekce: Kontroly a sankce (17. 5. 2019)

 • Kontroly Krajské hygienické stanice (aktuální požadavky)
 • Kontroly z ČŠI
 • Práva a povinnosti obou stran
 • Možné sankce pro školská zařízení
 • Nejčastější pochybení při provozu jídelny

Ing. Kateřina Pilařová, DiS.

Kateřina Pilařová je vedoucí oddělení hygieny a mládeže Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Také doporučujeme