Logo AIVD
Konference

Konference: Jak řešit těžkosti s inkluzí

Sociální inkluze – cizinci – DYS poruchy – spolupráce s rodiči

Termín: 20. 5. 2019
Místo konání: Hotel Artemis****

Novela inkluzivní vyhlášky je na spadnutí! Připravte se na rozsáhlé změny. Vedle aktuálních legislativních informací a doporučení jsme se na 11. konferenci pod záštitou zpravodaje Integrace a inkluze ve školní praxi zaměřili na děti a žáky s SVP zastoupené snad v každé běžné třídě. Jsou jimi děti ze sociálně slabých rodin a nepodnětného prostředí, žáci s DYS poruchou, děti-cizinci nebo žáci s nespolupracujícími rodiči. Pokud také patří k vašim pedagogickým oříškům, těšíme se na vás.

2 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl konference:

Jak podpořit hladké začlenění žáka-cizince do třídy a efektivně komunikovat s jeho rodiči? Jakým způsobem upravit didaktické materiály pro děti s DYS poruchou? Jak motivovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí ke studiu? Společné vzdělávání se netýká pouze mentálně či fyzicky handicapovaných dětí. Mnohem vyšší procento inkludovaných žáků tvoří děti a žáci, kterým je třeba pomoci právě v těchto oblastech. V celé republice není snad jediná škola, která by nemusela řešit problémy se začleňováním a vypořádávat se se specifickými potřebami těchto žáků. Pomocnou ruku vám nabízí naše konference. Každá z přednášek se bude věnovat jedné vybrané problematické skupině a doporučí ověřené a ihned využitelné postupy. Nezapomínáme ani na legislativu – v úvodu konference nabídneme aktuální přehled změn chystaných v rámci novely inkluzivní vyhlášky.

Pedagogové si z konference navíc jako BONUS odnesou sérii vzorů na oživení hodin formou her a cvičení ve verzi pro žáky se SVP.

Kromě bohatého programu konference chystáme pro návštěvníky prezentaci a zvýhodněnou nabídku řady zajímavých didaktických pomůcek, her, hraček, výukových softwarů, vybavení a školních potřeb všeho druhu.

Podívejte se na připravovaný program konference.

Komu je konference určena:

Ředitelům, oborovým pedagogům, výchovným poradcům a metodikům prevence základních a středních škol, ale i školským zařízením.

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží CERTIFIKÁT, který může využít jako doklad o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně konference jsou podkladové materiály, drobné dárky, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd.

Z připravovaného programu konference 20. 5. 2019 (9.00–15.30):

Harmonogram konferenčního dne

 • Co v praxi mění dlouho očekávaná novela inkluzivní vyhlášky?

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel odboru legislativy MŠMT, nás seznámí se všemi změnami, které přinese čerstvě novelizovaná inkluzivní vyhláška č. 27/2016 Sb.

 

 • Jak podpořit a motivovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Michaela Kučerová, MSC., MA, metodička organizace Člověk v tísni, doporučí, jak efektivně pracovat s dětmi ze sociálně vyloučených skupin či z málo podnětného prostředí

 

 • Co dělat, když rodiče nespolupracují na vzdělávání žáka?
  PhDr. Václav Mertin
  , jeden z nejznámějších dětských psychologů, poradí, jak přimět rodiče, aby sdíleli zodpovědnost za vzdělávání svých dětí se SVP

 

 • Praktické tipy a návody, jak na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem 
  Zkušená odbornice PhDr. Kristýna Titěrová z organizace META Vám doporučí, jak podpořit adaptaci, začlenění žáka s OMJ do školy (práce s kolektivem), tipy na komunikaci s rodiči, příklady nastavení podpory ve škole

 

 • DYS poruchy – co a jak musí učitel změnit ve výuce?

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D., oblíbená lektorka našich seminářů, se podělí o své bohaté zkušenosti s tím, jak upravit výukové materiály a testy (zásady a příklady), jaká podpůrná opatření lze využít i jak co nejlépe spolupracovat s ŠPZ

 

Změna programu vyhrazena.

Michaela Kučerová, MCS., MA

Michaela Kučerová pracuje jako metodička služby "Podpora vzdělávání v rodinách" v sekci Programy sociální integrace Člověka v tísni. V téže organizaci působila několik let jako doučovatelka sociálně znevýhodněných dětí a koordinátorka vzdělávacích programů v Praze. Vystudovala sociální politiku na London School of Economics.

PhDr. Kristýna Titěrová

Působí jako programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy v rámci obecně prospěšné společnosti META, jež nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu 2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.

PhDr. Václav Mertin

Jeden z nejvýznamnějších českých dětských psychologů s bohatou poradenskou praxí zaměřenou na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících. Zabývá se například obtížemi v komunikaci rodiny a školy, specifickými poruchami učení a chování, ADHD, psychickými problémy dětí v komplikovaných rodinných situacích, jakými jsou v současné době především rozvody rodičů. Pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně publikuje v pedagogických periodikách.

PhDr. Veronika Blaho Vitošková, Ph.D.

Veronika Blaho Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu. Vyučuje na PedF Univerzity Karlovy v Praze ve specializačními studiu výchovného poradenství a v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství. Provozuje též vlastní poradenskou praxi.

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Vítězslav Němčák v současnosti působí jako ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti. Ve státní správě působil také na Ministerstvu spravedlnosti, kde zastával vedoucí pozice v právních a legislativních odděleních. Působil také jako odborný stážista na Velvyslanectví ČR ve Francii a u Soudního dvora Evropské unie. Dále se věnoval výuce legislativního procesu v seminářích ústavního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Publikoval články v odborných časopisech (Právník, Správní právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Státní zastupitelství), články na odborných webových stránkách a příspěvky ve sbornících z odborných konferencí.

Hotel Artemis****

Akce se koná v prostorách luxusního 4* hotelu Artemis, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Olympik a Tristar). Hotel se nachází nedaleko stanice metra Invalidovna linky B.

Adresa:

U Sluncové 71/14,

180 00 Praha 8

Doprava:

Metrem do stanice Invalidovna (linka B), poté asi 5 minut pěšky.

Tramvají č. 3 nebo 8 do zastávky Invalidovna, poté asi 4 minuty pěšky.

Autem – parkovat lze na placeném parkovišti přímo před hotelem.

Přečtěte si více informací o hotelu.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

Mapa

Také doporučujeme