Ing. Olga Hochmannová

Olga Hochmannová je daňovým poradcem.

Problematikou DPH se zabývá od r. 1993, kdy byla DPH v ČR zavedena. Působila na finančním úřadě, na Ministerstvu financí ČR jako ředitelka odboru DPH, od r. 1996 působí v soukromé sféře.

Olga Hochmannová k tématu DPH pravidelně přednáší, publikuje v odborných časopisech a podílela se jako spoluautorka na několika publikacích k DPH.

Další autoři

Mgr. Barbora Suchá

Barbora Suchá spolupracuje s advokátní kanceláří Weinhold Legal.Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působila v advokátní kanceláři PRK Partners a poté v Randl Partners. 

Patrik Veselík

Mgr. Štěpán Holub

Štěpán Holub - Holubová advokáti s.r.o. se v advokátní kanceláři věnuje poskytování právního poradenství zejména v oblasti korporátního řízení a ochraně osobních údajů.Právní služby poskytuje rovněž v mezinárodním kontextu. Je zapsán jako mediátor pro obchodní a civilní spory u České advokátní komory a Bruselské advokátní komory a dále jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právo studoval na Právnické fakultě UK a na Stockholmské univerzitě.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Působil jako učitel na základní, speciální i střední škole, ale také jako ředitel gymnázia v Brně. Deset let vedl Centrum školského managementu PedF UK, je autorem řady vzdělávacích programů a koncepcí. Dlouhodobě spolupracuje s ČŠI, NPI a řadou vzdělavatelů DVPP, je odborným garantem několika projektů MAP. Svoje zkušenosti a poznatky často předává na konferencích, má na svém kontě několik knížek, kromě toho má bohatou publikační činnost nejen odbornou, ale také popularizační s cílem propagovat hodnotu ředitelské práce široké veřejnosti a podporovat ředitele škol. V neposlední řadě je stále v terénu v kontaktu s pedagogickými pracovníky i zřizovateli, věnuje se mentoringu ředitelů škol. Je zakladatelem Ředitelské akademie.

Mgr. Kateřina Janatová

Kateřina Janatová je projektovou manažerkou v Evropské rozvojové agentuře. Podílí se na přípravě a realizaci projektů v rámci českých operačních programů a administraci projektů zjednodušeného vykazování pro školy v České republice.Je absolventkou Univerzity Karlovy – obor Veřejná a sociální politika. Věnuje se nejen dotačnímu poradenství v oblasti neinvestičních fondů, ale i samotnému řízení projektů financovaných z českých i mezinárodních dotačních programů. Specializuje se zejména na Operační program Praha – pól růstu ČR a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. V poslední době se soustředí i na administraci projektů zjednodušeného vykazování pro školy v České republice. Na poli mezinárodním v součinnosti s partnerskými organizacemi z celé Evropy realizuje projekty v rámci dotačních programů Interreg Danube, Erasmus+ a Visegrad Fund. 

Iva Baranová