Logo AIVD
Multimediální publikace

DPH: Aktuální výklady a komentáře

Praktický průvodce změnami v DPH

První publikace svého druhu na trhu, která zohledňuje všechny změny v oblasti DPH. Kompletní multimediální manuál pro plátce DPH včetně konkrétních příkladů z praxe poskytuje návodné postupy pro každou situaci a výklad problémových oblastí.

Cena od 3 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Zjistit více

3 490 

Zjistit více

4 790 

Zjistit více

6 290 

Zjistit více

7 490 

Popis produktu

Publikace DPH: Aktuální výklady a komentáře sleduje všechny legislativní změny v problematice DPH a přináší aktuální a praktické informace od autorky, která patří k nejuznávanějším expertům v této oblasti. Obsahuje kompletní manuál všech změn DPH. Komentáře, doporučené postupy a upozornění na časté chyby, kterých se plátci při účtování DPH dopouštějí, jsou zpracovány přehlednou a srozumitelnou formou tak, abyste je mohli snadno využít ve své každodenní praxi.

Autorský kolektiv se zaměřuje na problematické oblasti v DPH a související témata, nově na zásadní změny po novelizaci zákona o DPH a jejich dopad na základ daně, specifika uplatňování DPH u společníků společností a dále na přípravy na plošné zavedení přenesené daňové povinnosti. Další témata naleznete v záložce s označením obsah.

Aktuálně vám přinášíme důležité změny v sazbách DPH a také v podmínkách pro osvobození od daně při vývozu zboží do třetí země, a to včetně zásadních rozsudků SDEU a použitelných důkazních prostředků. Dále se dozvíte o možných postupech při intrakomunitárních dodávkách zboží a jaké z nich plynou povinnosti. Navíc zjistíte, jak je nově strukturováno souhrnné hlášení VIES a na co se připravit po brexitu.

Součástí publikace je i CD-ROM, který obsahuje platnou legislativu, judikáty a vzory daňových dokladů. Aktuálnost a návaznost na platnou legislativu DPH je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. O výhodách aktualizačního servisu si přečtěte zde.

Výhody produktu

  • Získáte přehled o všech aktuálních změnách v oblasti DPH a doporučené postupy pro aplikaci těchto změn do praxe.
  • Jasně stylizované komentáře Vám pomohou zorientovat se v rozsáhlých daňových předpisech.
  • Výklad je demonstrován na konkrétních příkladech z praxe.
  • Na CD jsou k dispozici příklady sestavení daňových přiznání, aktuálně platné tiskopisy a legislativa, upozornění na aktuální a chystané změny v oblasti DPH, nejnovější výklady Ministerstva financí ČR a další.
  • Přehledné členění publikace usnadňuje vyhledávání konkrétního problému z praxe.

Komu je produkt určen

Produkt je určen plátcům DPH a osobám sestavujícím měsíční a čtvrtletní daňová přiznání k DPH, kteří jsou zodpovědni za bezchybné zavedení veškerých úprav do praxe.

Specifikace produktu

Multimediální publikace obsahuje textovou část (formát A5, cca 2 200 stran) a CD-ROM, na kterém naleznete platnou legislativu k DPH, judikáty, vzory daňových dokladů a další.

Vzorové strany

Ukázkové strany z každé kapitoly publikace si můžete prolistovat klepnutím na tento odkaz.

Obsah publikace

A) Základní informace v oblasti uplatňování DPH

B) Výklad principů uplatňování DPH v judikatuře SDEU

C) Aktuální informace z oblasti DPH a souvisejících  předpisů

D) Předmět daně

E) Sazby daně

F) Vznik povinnosti přiznat DPH

G) Základ daně a výpočet daně

H) Dodání zboží včetně dodání a nájmu nemovitých věcí

I) Dodání a pořízení zboží v rámci EU

J) Poskytování služeb

K) Poskytování služeb v rámci EU

L) Poskytování služeb ve vztahu ke třetím zemím

M) Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží

N) Uplatňování DPH ve vybraných oblastech

O) Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku

P) Nárok na odpočet daně

Q) Daňové doklady a daňová evidence

R) Registrace a zrušení registrace k DPH

S) Správa DPH v tuzemsku

T) Vracení daně

Na přiloženém CD-ROMu naleznete platnou legislativu, judikáty, vzory daňových dokladů a konkrétní příklady sestavení daňového přiznání k DPH.

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES. Od roku 1997 se soustavně věnuje lektorské činnosti zaměřené na oblast DPH. Je renomovanou autorkou četných publikací s daňovou tématikou, např. Uplatňování DPH - v EU a třetích zemích, Uplatňování DPH - v tuzemsku. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické poradenství ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Ing. Dagmar Procházková

Ing. Olga Hochmannová

Olga Hochmannová je daňovým poradcem. Problematikou DPH se zabývá od r. 1993, kdy byla DPH v ČR zavedena. Působila na finančním úřadě, na Ministerstvu financí ČR jako ředitelka odboru DPH, od r. 1996 působí v soukromé sféře. Olga Hochmannová k tématu DPH pravidelně přednáší, publikuje v odborných časopisech a podílela se jako spoluautorka na několika publikacích k DPH.

Také doporučujeme