Logo AIVD
Multimediální publikace

Kalkulace a cenotvorba ve firemní praxi

Postupy, metody a návody – pracovní listy s interaktivním řešením – online kalkulačky

Cenotvorba a kalkulace představují významné nástroje konkurenceschopnosti vaší společnosti. Mají totiž klíčový vliv na její hospodaření a tržní výkonnost. Díky naší multimediální příručce zvládnete jednu z nejsložitějších oblastí marketingu a financí. Navíc si teorii ověříte na řadě příkladů doplněných o jejich podrobné řešení na privátní webové stránce.

3 490 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis publikace

Multimediální příručka je složena ze dvou částí:

 1. Tištěná kniha: Komplexní výklad problematiky + pracovní listy
 2. Privátní webová stránka: příklady k vytištění + program na kontrolu příkladů a s jejich detailními výpočty + praktické kalkulačky

Podrobné informace naleznete v obsahu publikace.

Výhody publikace

 • Získáte komplexní pojetí problematiky doplněné praktickými příklady, jejich detailním řešením a užitečnými online kalkulačkami.
 • Moderní grafické zpracování slouží pro maximální přehlednost publikace.
 • Background publikace je postaven na aktuálních informacích a trendech.
 • Pochopíte role různých faktorů na cenu – náklady, konkurence, image, cílová skupina apod.
 • Budete schopni aplikovat správné metody kalkulace v praxi vaší firmy.
 • Díky příkladům získáte dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů.
 • Nastavíte si takové ceny, jež pokryjí náklady, vynesou firmě zisk a budou schůdné ze strany zákazníků a klientů.
 • Budete mít kontrolu nad náklady firmy.

Prohlédněte si ukázkové strany.

Komu je publikace určena

Publikace Kalkulace a cenotvorba ve firemní praxi vhodně poslouží:

 • ředitelům, jednatelům a majitelům firem,
 • finančním a obchodním ředitelům,
 • marketingovým ředitelům,
 • dalším osobám, jež jsou zodpovědné za cenotvorbu a kalkulace cen.

Specifikace

Praktická multimediální příručka Kalkulace a cenotvorba ve firemní praxi zahrnuje tištěnou publikaci (cca 100 stran formátu A5) a privátní webovou stránku s příklady, jejich interaktivním řešením s detailním postupem a online kalkulačkami.

Obsah publikace

 • Cca 160 tiskových stran formátu A5 v šanonu – vysvětlení problematiky, rady, tipy, návody k cenotvorbě a kalkulacím + příklady na zvláštních pracovních listech (možnost je znovu vytisknout z webové stránky)
 • Privátní webová stránka s pracovními listy k vytisknutí, excelovské kalkulačky interaktivní řešení příkladů z pracovních listů

Přehled kapitol tištěné části

1.       CENA A CENOVÁ STRATEGIE

  • Podstata a role ceny
  • Marketingový pohled
  • Psychologický pohled
  • Cena vs. hodnota
  • Metodika tvorby ceny

2.       FIREMNÍ NÁKLADY

  • Teorie nákladů
  • Základy a zásady rozhodování při řízení nákladů
  • Optimalizace nákladů

3.       CENOTVORBA

  • Nákladově orientovaná tvorba cen
  • Hodnotově orientovaná tvorba cen
  • Poptávkově orientovaná tvorba cen
  • Stanovení ceny podle konkurence

4.       KALKULACE VE FIREMNÍ PRAXI

  • Kalkulační systémy firem
  • Východiska kalkulačních postupů
  • Druhy kalkulací

5.       KALKULAČNÍ METODY A POSTUPY

  • Kalkulační vzorce
  • Tradiční kalkulace
  • Moderní metody kalkulací

6.       VYBRANÁ SPECIFIKA TVORBY CEN A KALKULACÍ

  • Časté chyby v praxi firem
  • Specifické situace kalkulací

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

Působí na předních českých veřejných vysokých školách, jako Vysoká škola ekonomická v Praze a České vysoké učení technické. Svou pedagogickou, vědeckovýzkumnou a publikační činnost zaměřuje na korporátní finance, využití dat pro řízení podniku a oceňování podniku. Je autorkou téměř dvou desítek článků publikovaných v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech nebo uveřejněných v rámci mezinárodních konferencí, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

Také doporučujeme