Ing. Richard Poul

Ing. Richard Poul se zabývá elektroinstalací, rozvody, měřením, obnovitelnými zdroji, úsporou energií a bezpečností.

Od roku 1996 provádí revize vyhrazených elektrických zařízení. V roce 1999 začala jeho spolupráce se společností EkoWATT CZ s. r. o., pro kterou provádí dodnes technické prohlídky a zpracovává elektroenergetické analýzy obchodních a kancelářských center, výrobních areálů a fotovolatických elektráren.

Další autoři

Mgr. Miluše Vondráková

Vedoucí metodička pro primární a preprimární vzdělávání ve společnosti EDULAB.Lektorskou a metodickou činností navazuje na svou dlouholetou praxi v předškolním a základním vzdělávání. Je spoluautorkou odborných metodických příruček Školka hrou, odborně zastřešuje a koordinuje činnost metodických center pro předškolní vzdělávání, vystupuje na odborných konferencích a seminářích.

PhDr. Jana Konečná

PhDr.Jana Konečná je vedoucí oddělení nelegálního zaměstnávání při Oblastním inspektorátu práce pro hlavní město Prahu.

Ing. Miroslav Brotánek

Jednatel společnosti BTK Praha s. r. o. Je zkušený lektor, který se zabývá revizní činností tlakových a plynových rozvodů a kotlů, provozováním kotelen a výměníkových stanic v obytných a nebytových objektech i poradenskou činností v energetice.

Ing. Ivan Kutil

Ivan patří k nejvýraznějším odborníkům na Google technologie v ČR.Sleduje trendy v oblasti webových technologií a zkoumá jejich možnosti či nejzajímavější praktické využití. Své znalosti využívá k přednáškám, školení, konzultacím nebo psaní článků. Spoluzaložil společnost Etnetera AppSatori, kde pomáhá firmám využívat Google služby pro potřeby jejich podnikání. V roce 2013 byl vybrán do prestižního programu Google Developer Expert, který zastřešuje sto nejlepších odborníků z celého světa. 

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.Od roku 1997 se soustavně věnuje lektorské činnosti zaměřené na oblast DPH. Je renomovanou autorkou četných publikací s daňovou tématikou, např. Uplatňování DPH - v EU a třetích zemích, Uplatňování DPH - v tuzemsku. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické poradenství ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Jaroslav Nechyba

Působí v České agentuře pro standardizaci jako ředitel odboru Koncepce BIM. Od roku 2015 se angažoval postupně v různých činnostech spolku CzBIM, kde byl v roce 2016 zvolen do představenstva spolku a vykonával funkci místopředsedy. Poté se spolupodílel na přípravě odborných podkladů Koncepce zavedení BIM v ČR zpracovávané MPO.