Ing. Tomáš Sklenář

Spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. Působil jako ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

V současné době je poradcem ministryně pro místní rozvoj, je zkušebním komisařem pro udělování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, je členem předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, členem Společnosti pro stavební právo a přednáší na třech VŠ. Jako lektor působí 26 let. Od druhé poloviny 90. let je spoluautorem řady komentářů stavebního zákona a odborných článků.

Další autoři

Ing. Kateřina Pilařová, DiS.

Kateřina Pilařová je vedoucí oddělení hygieny a mládeže Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Mgr. Karel Matuška

Karel Matuška absolvoval studium oboru archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.V roce 1996 nastoupil do tehdejšího 3. oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni na pozici archivář – instruktor pro podnikové archivy. Od roku 2004 je vedoucím oddělení předarchivní péče a metodiky třeboňského oblastního archivu. Od roku 1997 se na území Jihočeského kraje pravidelně zabývá lektorskou činností v oblasti spisové služby. Od roku 2007 je externím spolupracovníkem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při výuce spisové služby a archivnictví.

JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Božena Gašparíková je odborníčka na environmentálne právo.Titul JUDr. a CSc. získala na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala v oblasti podnikovej praxe, v oblasti výskumu a 18 rokov na Ministerstve životného prostredia SR, z toho 16 rokov ako riaditeľka odboru legislatívy. V súčasnosti už tretí rok pracuje v poradensko-konzultačnej firme v oblasti práva životného prostredia. Trvalo sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti. Je autorkou viacerých kníh a publikácií z oblasti práva životného prostredia a osobitne aj z oblasti odpadového hospodárstva. Prednášala na Technickej univerzite v Košiciach a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  

Ing. Aleš Pék

Je členem profesního sdružení facility manažerů IFMA od roku 2011. V roce 2018 byl v tomto sdružení zvolen „Osobností roku“ FM Awards. Od loňského roku je členem představenstva IFMA a zároveň je pověřen vedením Sekce konzultantů IFMA.Také je vedoucím Technického odboru na Univerzitě Pardubice. Do jeho kompetencí patří: příprava a realizace investic, následné provozování a zajišťování služeb souvisejících s fungováním objektů. V roce 2018 byl jmenován do expertní skupiny při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, která připravuje jednotnou Metodiku pasportizace pro VVŠ.  

PhDr. Eva Vondráková

Eva Vondráková je předsedkyní Společnosti pro talent a nadání – STaN a zároveň zakladatelkou Klubu rodičů STaN. Má dlouhodobou praxi poradenského a školního psychologa a zkušenosti s prací s celým věkovým spektrem – od kojeneckého ústavu, přes mateřskou školu, působila jako školní psycholog pro ZŠ a gymnázia, externě vyučuje na VŠ.Dále PhDr. Eva Vondráková působila jako vedoucí Pracovní skupiny k péči o nadané při MŠMT ČR a byla předsedkyní organizačního výboru 19. konference Světové rady pro nadané a talentované děti Praha 2011.

doc. Zbyněk Němec, Ph.D.

Odborník na téma asistentů pedagoga. Dlouhodobě se věnoval přímé pedagogické práci s žáky s tělesným, mentálním kombinovaným postižením, poté působil jako speciální pedagog v oblasti školního poradenství. V současné době přednáší na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK. S o.p.s. Nová škola spolupracuje na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga.Je spoluautorem publikací „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“, „Asistent pedagoga v mateřské škole“, „Asistent pedagoga: Profese utvářená v dialogu“ a „Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Rovněž je spoluautorem webu www.asistentpedagoga.cz.