Jakub Choutka

Jakub Choutka se event managementu věnuje od roku 1995. Jeho agentura realizuje nejnáročnější eventy v ČR a akce, které má s jeho týmem pod produkčním vedením, získávají česká i zahraniční ocenění. V květnu 2016 byl v rámci Czech Event Awards oceněn titulem Event manažer roku.

Má zkušenosti s realizací velkých eventů v USA, VB, Indonésii, Austrálii, SAE, Brazílii, Mexiku a Rusku. 

Další autoři

Jarmila Trnkalová

Lektorka působí v praxi jako daňová poradkyně více než dvacet let. Má bohaté zkušenosti s lektorováním a působila také jako soudní znalkyně v oboru účetnictví a daní.Má bohaté zkušenosti s lektorováním a působila také jako soudní znalkyně v oboru účetnictví a daní. 

Mgr. Jakub Klodwig

Jakub Klodwig je právník specializující se na právo IT. Publikuje a vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a poskytuje školení IT práva.Jeho specializací je regulace cloud computingu, ochrana osobních údajů, online marketing (včetně nastavení cookies) a kybernetická bezpečnost. Již od studia na právnické fakultě pracoval pro velké mezinárodní právní kanceláře specializující se na implementaci GDPR, přípravu smluv na vývoj a licencování softwaru a administraci veřejných zakázek na informační systémy. Později působil také na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde se podílel na tvorbě cloudových vyhlášek, posuzování nabídek cloud computingu a agendě vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti.

JUDr. Jaroslav Stádník

JUDr. Jaroslav Stádník je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2006 obhájil rigorózní práci.V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí do oddělení správních činností jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutím Úřadu práce ČR, kde od roku 2006 působil jako vedoucí tohoto oddělení a současně jako zástupce ředitele odboru. Podílel se na legislativních změnách zákona o zaměstnanosti. Od prosince 2011 byl vedoucím inspektorem Oblastního inspektorátu pro hlavní město Prahu. V rámci své činnosti se zaměřuje převážně na problematiku zaměstnanosti a souvisejících otázek, problematiku pracovněprávních vztahů a správního řádu. Od června 2015 pracuje jako ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Je členem I. senátu rozkladové komise Ministerstva práce a sociálních věcí a Poradního sboru Úřadu práce ČR – Krajské pobočky pro hlavní město Prahu, Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání. Je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací zejména z oblasti zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a zákona o inspekci práce (např.: Zákon o zaměstnanosti – komentář, Přehled judikatury k zákonu o zaměstnanosti, Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech, Zákoník práce - komentář, C. H. Beck, 2015, Zákon o státní službě – komentář, Zákon o inspekci práce - komentář aj.). Ve své přednáškové činnosti se zaměřuje převážně na oblast zaměstnanosti, kontroly, správního řádu a zákoníku práce.

JUDr. Jaroslav Škubal

Jaroslav Škubal je advokátem České advokátní komory. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners. V rámci své advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance, nakládání s osobními údaji zaměstnanců a dalšími. Jaroslav Škubal je doporučován a uznáván jako odborník v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti publikací Chambers European Guide.

Mgr. Tomáš Hrdina

Mgr. Tomáš Hrdina je advokátem specializujícím se na oblast obchodních korporací, zejména pak na oblast tzv. podnikových kombinací (přeměny, převody podílů, vklady do společnosti, akvizice) a komplexního poradenství pro obchodní společnosti včetně vymáhání pohledávek. Vedle toho se zaměřuje na problematiku právní odpovědnosti (občanskoprávní, správněprávní, trestněprávní) se zaměřením ve vztahu k obchodním společnostem, likvidací obchodních společností a oblast cenných papírů.

Mgr. Jan Slezák

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, dříve pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v poradenské společnosti OTIDEA a téměř deset let v manažerských pozicích pražských městských společností. V současnosti působí jako poradce v advokátní kanceláři KGS legal. Za svou dosavadní kariéru prošel všechny tři hlavní větve zakázkové praxe – dohledovou, poradenskou i zadavatelskou. Ve své nynější činnosti se specializuje na zajištění externí právní služby veřejným i sektorovým zadavatelům pro všechny oblasti nákupu i investic. Je místopředsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky a členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi.