Jan Metelka

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Další autoři

Vlastimil Ott

Vlastimil Ott se od roku 2002 věnuje problematice open source.Působil jako redaktor a šéfredaktor v magazínech LinuxEXPRES, OpenOffice.cz, AbcLinuxu.cz, publikoval také v časopisech Chip, Computer a dalších. Je spoluautorem knih o operačních systémech Mandriva Linux, Ubuntu, napsal knihu o kancelářské aplikaci LibreOffice Writer. Od roku 2009 je ředitelem obecně prospěšné společnosti Liberix, která propaguje open source. Je jednatelem společnosti WP-admin.cz, která spravuje firemní webové stránky postavené na open-source redakčním systému WordPress.

Pavel Kovařík

Pavel Kovařík je majitelem společnosti SMARTLAB SOLUTIONS s.r.o., která se specializuje na tvorbu systémů pro internetový prodej a marketing.Společnost má na kontě několik e‑shopů, z nichž ty nejúspěšnější dosahují ročního obratu v desítkách milionů korun. Lektor se věnuje také poradenství a publikační činnosti v oblasti e-commerce a internetového marketingu.

Ing. Eva Wernerová, Ph.D

Eva Wernerová působí jako odborná asistentka na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.Její hlavní oblastí zájmu je facility management. Problematiku správy majetku a provozu budov přednáší. Na tato témata také četně publikuje.

Radka Chudárková

Radka Chudárková je konzultant, lektor, certifikovaný kouč ICF, certifikovaný facilitátor a Points of You© Certified Practitioner.. Již 15 let se věnuje jednotlivcům, týmům a firmám v jejich rozvoji. V tom, aby byli lepší. Ve firmách napříč obory pomáhá řešit strategie, zaměstnavatelskou značku, výrobu, logistiku nebo HR procesy či spolupráci týmů.

Bc. Eva Brabcová

Mgr. Vladislava Křivová

Působí v advokátní kanceláři Vašíček a partneři. Zaměřuje se na specializované právní služby zdravotnickým zařízením a zdravotnickým pracovníkům.Dále se zaměřuje na právní služby v mediální oblasti s důrazem na reklamu a komplexní právní servis pro podnikatele, výkonné umělce a vynálezce. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.