Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Je autorem pomůcek elektronického profesního informačního systému ČKAIT PROFESIS. Spolupracuje s MPSV v rámci skupiny Bezpečnost na staveništi a s MPO ČR při Radě vlády pro stavebnictví.

Další autoři

Ing. MgA. Barbora Podhrázská

Barbora Podhrázská je držitelkou mezinárodního certifikátu projektového řízení IPMA, level C a členkou Společnosti pro projektové řízení.Má za sebou přípravu stovek projektů a realizaci desítek z nich. Má bohaté zkušenosti jak z celého procesu života projektu, tak z nesčetných kontrol ministerstev a dalších úřadů. Vede tým poradců ve své poradenské firmě DRING Consulting, zpracovává a realizuje dotační projekty, facilituje, přednáší, lektoruje, je hlavním metodikem kurzů projektového řízení pro komerční subjekty i pro státní sféru. Hodnotitelka projektů z řady operačních programů. Společnost DRING Consulting působí na trhu dotačního poradenství od roku 2003. Součástí našeho portfolia činností je vyhledávání vhodných dotačních zdrojů, zpracování žádostí o dotaci, realizace a supervize projektů, zpracování analytických studií (studie proveditelnosti, analýzy konkurence, strategie rozvoje ad.). Za dobu svého působení firma připravila více než 200 projektových žádostí o dotaci a supervizovala více než 50 projektů. Na projekty našich klientů jsme již získali více než 1,4 mld. korun. Současně zpracováváme strategické dokumenty pro kraje, města, obce, mikroregiony, jejichž součástí je i facilitace při jednáních se zástupci různých sektorů vč. veřejnosti.

PhDr. Jana Kropáčková

Jana Kropáčková je proděkanka PedF UK Praha, členka Asociace předškolní výchovy.

Ing. Petr Ort, Ph.D.

Petr Ort pracuje jako výkonný ředitel znaleckého ústavu American Appraisal, s.r.o.Má také bohaté zkušenosti jako vedoucí sekce znalectví certifikačního orgánu 3022 a vedoucí autor cenové mapy České republiky. Je autorem více než dvaceti monografií, problematikou nemovitostí se zabývá více než dvacet let. Profesní zkušenosti načerpal v American Appraisal, ltd., USA, největší světové společnosti pro oceňování nemovitostí, ale i v Komerční bance. Od roku 1994 vyučuje oceňování majetku na vysoké škole.

Mgr. Denisa Marečková

Denisa Marečková je advokátkou v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a specializuje se více než 8 let na oblast IT veřejných zakázek. V rámci této agendy poskytuje komplexní poradenství zadavatelům i dodavatelům.V rámci své specializace se zaměřuje zejména na přípravu zadávacích podmínek v oblasti IT, smluvní právo, softwarové právo. V rámci této činnosti se také zabývá poradenstvím v oblasti řízení probíhajících projektů realizovaných z veřejných zakázek včetně právního poradenství při změnách smluv.

Bc. Renáta Valentová

Renáta Valentová v současné době pracuje na pozici finanční ředitelky společnosti zabývající se marketingovým výzkumem v ČR a SR.Renáta Valentová v současné době pracuje na pozici finanční ředitelky společnosti zabývající se marketingovým výzkumem v ČR a SR. Působila několik let jako daňový specialista v mezinárodní poradenské společnosti, kde se mimo jiné věnovala odborné publikační a lektorské činnosti. V oblasti účetnictví a daní působí 15 let. Je členkou Komory daňových poradců ČR.

Ing. Zbyněk Jančík

Pan Jančík je revizní technik zdvihacích zařízení a, b, c, f. Revizní technik tlakových zařízení, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, koordinátor BOZP, odborný technik motorových vozíků. Předseda pracovní skupiny pro zdvihací zařízení a člen vědecké rady APTI z.s.