Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Je autorem pomůcek elektronického profesního informačního systému ČKAIT PROFESIS. Spolupracuje s MPSV v rámci skupiny Bezpečnost na staveništi a s MPO ČR při Radě vlády pro stavebnictví.

Další autoři

Ing. Bc. Michal Sklenář

Michal Sklenář je v současnosti ředitelem odboru kontroly na Ministerstvu pro místní rozvoj a externí pedagog na Vyšší odborné škole v Praze.V minulosti pracoval na pozici vedoucího Oddělení kontroly v Úřadu vlády České republiky, v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta v oblasti EU fondů a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení.

Rudolf Malý, Alog.

Od ledna 2016 se věnuje nezávislému poradenství a auditingu v oblasti logistických procesů, přičemž v roce 2009 se stal členem KOMORY LOGISTICKÝCH AUDITORŮ.

Michal Fiala

Svým klientům pomáhá těžit z Facebook a Instagram reklamy maximum. Měsíčně spravuje účty s celkovým budgetem v jednotkách set tisíců korun, což mu dává dostatečný prostor zkoušet nové praktiky a postupy, které posléze učí na školeních. Krom reklam v ČR má zkušenosti s nastavováním kampaní v GB, RU a US. Kariéru v agentuře před několika lety úspěšně vyměnil za volnou nohu. Letos se chystá odstartovat novou kariéru digitálního nomáda, kterou započne koncem roku na Bali.

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

je tajemníkem úřadu obce s rozšířenou působností a v minulosti býval mj. vedoucím oddělení kontroly odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, kde se specializoval na výklad zákona o obcích a kontroly výkonu samostatné působnosti orgány obcí. V současné době zastává pozici tajemníka městského úřadu obce s rozšířenou působností a věnuje se souběžně lektorské činnosti.Jan Horník je absolventem Právnické fakulty UK, kde následně působil jako interní doktorand na katedře trestního práva, kterému se jako vysokoškolský pedagog věnoval i na jiných vysokých školách. Souběžně od roku 2008 pracoval na odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, kde se specializoval na výklad zákona o obcích a kontroly výkonu samostatné působnosti orgány obcí. V současné době zastává pozici tajemníka městského úřadu obce s rozšířenou působností a věnuje se souběžně lektorské činnosti.  

Ing. Jaroslav Nedoma

Ing. Jaroslav Nedoma je lektorem kancelářských aplikací MS Office. S Excelem se setkává denně ve své praxi při zpracování analýz a statistických výstupů z databázových systémů.Každý rok proškolí přes 1000 osob v 700 hodinách výuky. Tabulkový editor Excel školí již od roku 2009, kdy začínal jalo balíčku Office 2003.

Ing. Lumír Pektor

Ing.Lumír Pektor je dlouholetý poradce, certifikovaný auditor kvality a lektor v oblasti systému managementu kvality, který získává zkušenosti při spolupráci s organizacemi zaměřenými na výrobu a poskytování služeb při zapracování aktualizovaných požadavků ČSN EN ISO 9001:2016.