Jan Petr

Jan Petr se věnuje digitalizaci už třicet let. Byl přitom, když Software602 prodal stotisíc textových editorů, byl prvním zaměstnancem a zároveň ředitelem firmy EDITEL, která realizovala projekty elektronické bankovnictví a EDI. Byl partnerem firmy Deloitte pro Management Consulting. Následně se vrátil do Software602 jako ředitel a byl při spuštění Datových schránek i CzechPOINT. Pracoval na Magistrátu hlavního města Prahy jako ředitel sekce digitalizace a řízení. V současné době pracuje v Digitální a informační agentuře v odboru hlavního architekta a koordinuje činnost zavádění Zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby.

Další autoři

Mgr. Tomáš Liškutín

Tomáš Liškutín, advokát, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde získal v roce 2010 titul Mgr.Na stejné fakultě navázal studiem v doktorském studijním programu (PhD.) na katedře občanského práva. Má zkušenosti z více než pětileté spolupráce s SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. a z tříletého působení v advokátní kanceláři PRK Partners. V současné době má vlastní advokátní kancelář. Specializuje se na právo občanské, obchodní a pracovní. Věnuje se rovněž odborné publikační činnosti a své příspěvky přednáší na vědeckých konferencích doma i v zahraničí.

MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

JUDr. Ing. Eva Radová

Eva Radová je partnerem advokátní kanceláře Rada & Partner. V průběhu své více než 15leté praxi se specializuje na zdravotnické právo, pracovní právo a ochranu osobních údajů.V rámci zdravotnického práva má rozsáhlé zkušenosti zejména s problematikou vztahů mezi lékaři a zdravotními pojišťovnami při poskytování a úhradě zdravotních služeb, problematikou svobodného a informovaného souhlasu pacienta, jakož i s každodenními právními problémy při fungování lékařské praxe. Věnuje se také otázkám ochrany osobních údajů ve zdravotnictví a lékařskému tajemství. V oblasti zdravotnického práva pravidelně publikuje a přednáší.

Mgr. Hana Švejdová

Hava Švejdová byla 36 let učitelkou mateřské školy, z toho 12 let současně učitelkou LDO ZUŠ. Nyní je externím pedagogem PF JU v Českých Budějovicích, lektorkou DVPP. Věnuje se dramatické výchově, předškolnímu vzdělávání, prožitkovému učení.Publikuje v nakladatelství Raabe, Portál, časopisech jako je Informatorium atd. Je třetím hlavním členem vedení projektů pro učitele mateřských škol. Stejně jako Miluše Vítečková a Eva Svobodová participuje na 3. ročníku Letní školy pro učitele mateřských škol.

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., v. r.

Lukáš Smutný je pedagog a vedoucí pracovník ve školství, působí jako lektor a garant kvalifikačních studií. Již čtyři roky je garantem programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení, pořádaného Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. a v letošním roce 2016 se stal také autorizovaným lektorem pro oblast společného vzdělávání.

Mgr. Roman Seidl

Roman Seidl působí od roku 2007 jako obchodní vice-konzul při Generálním konzulátu ČR v Hongkongu.Pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v oblasti podpory podnikání a rozvoje podnikatelského prostředí. Má zkušenosti s vedením českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v Evropě a Asii.