Jan Vašíček

Honza od roku 2015 spravuje PPC kampaně na Facebooku, Google i Seznamu pro domácí i nadnárodní firmy. K reklamě se dostal při práci v Seznam.cz, kde si vyzkoušel pozici Sklik specialisty. Poslední dva roky pracuje v agentuře Business Factory na pozici Facebook Ads specialisty a následně povýšil na Facebook team leadera. Spravoval Facebook kampaně pro Českou Spořitelnu nebo Mall.sk.

Další autoři

PaedDr. Věra Kolmerová

Věra Kolmerová je vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí, je zároveň manažerkou evropského informačního a poradenského systému EURES.

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.Působí jako samostatný advokát. Charakterizuje ji mnohaletý výkon všeobecné advokacie. Ve své praxi se věnuje pracovnímu právu a v této oblasti i lektorské a publikační činnosti, dále občanskému, obchodnímu a korporátnímu právu.  Publikovala například on-line odpovědi z oblasti v rámci pracovněprávní poradny internetového serveru iHNed.cz, Kariéra web a MONSTER.cz. Napsala odborné články k pracovněprávní problematice se zaměřením na podnikatelskou praxi pro deník E 15 a Mladá fronta Dnes, vystupovala k právním otázkám v rámci pořadu ČT pro podnikatele POKR, je autorkou publikace Základy pracovního práva s příklady a vzory a spoluautorkou dalších vzdělávacích publikací z oblasti pracovního práva vydávaných Nakladatelstvím FORUM.

Mgr. Eva Škorničková

Eva Škorničková působí jako konzultantka pro ochranu osobních údajů a právní bezpečnost IT.Je rovněž členkou pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě GDPR.

Marek Reinoha

Marek Reinoha pracuje jako poradce v oblasti cel a unijního obchodu, je certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010.Od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu na Ústřední celní správě jako celní úředník, v roce 1992 nastoupil na Ministerstvo financí na Generální ředitelství cel, kde po několika letech působil jako ředitel celního úřadu. Od roku 2004 se již výhradně věnuje lektorské a publikační činnosti. Soustřeďuje se na témata celních předpisů, celní problematiky, problematiky DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS nebo zahraničního obchodu.

Bc. Martin Mikuš

Ing. Eva Sedláková

Eva Sedláková působí na odboru Ministerstva financí ČR, který zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému.Zpracovává koncepce daňové politiky v oblasti dalšího vývoje daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu a transformuje ji do daní z příjmů. Pro změny daňové politiky v oblasti daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů zodpovídá za zpracování hodnocení dopadů regulace, věcných záměrů zákonů a prvotních návrhů právních předpisů. Zabezpečuje úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů, včetně protokolům k nim, smlouvy o mezinárodní spolupráci při správě daní a vymáhání některých finančních pohledávek. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daní z příjmů s primárním a sekundárním právem EU. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti daní z příjmů vypracovaných orgány EU.