Ing. David Mejsnar

David Mejsnar je certifikovaný daňový poradce a ve své praxi se soustředí zejména na zdanění právnických osob a transakční poradenství.

Je specialistou na svěřenské fondy a přeměny společností.

Další autoři

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc

Je specialistou v oboru tepelné ochrany budov. Celý svůj profesní život pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, nyní pracuje v Centru stavebního inženýrství.Je členem správní rady Asociace energetických auditorů a energetických specialistů, V ČKAIT je místopředsedou Autorizační rady a členem pracovní skupiny pro výstavbu nízkoenergetických budov.

Jiří Charvát

Jiří Charvát je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik i PO, revizní technik hasicích přístrojů a hydrantových systémů.Při své praxi se účastnil jako OZO v BOZP na menších stavbách, přestavbách větších i menších stavebních společnostech. Je držitelem certifikátu Koordinátor BOZP.  V současné době pracuje jako hlavní koordinátor BOZP na stavbě, řídí a koordinuje bezpečnou práci ostatních dodavatelů.

doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.

Václav Sedláček přednáší na Rašínově vysoké škole a od roku 2009 externě vede katedru informatiky ZMVŠ v Třebíči.Dále působí jako auditor OSMS, ITMS. Je konzultantem, manažerem a auditorem kvality. Průběžně publikuje a recenzuje odborné i populárně naučné příspěvky. Mezi další oblasti, jimiž se zabývá, patří matematická informatika, zejména teorie automatů a formálních jazyků, metody konstrukce kompilátorů, informační systémy, umělá inteligence, bezpečnost informací, řízení rizik, management služeb informačních technologií. S Nakladatelstvím Forum spolupracuje na pozici editora a autora publikace Nástroje IT manažera.

Ing. Jana Mesterová

Lektorka od roku 1996 působí jako OSVČ  - vedení účetnictví a daňové evidence. Má dlouholetou pedagogickou praxi na Vyšší odborné škole ekonomických studií.Od roku 2005 se věnuje lektorské činnosti v řadě vzdělávacích agentur a společností zaměřených na daně a účetnictví.

Bc. Eva Brabcová

Mgr. Jana Pattynová, LL.MM.

Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty UK (Mgr.), Ludwig-Maximilians-Universität München (LL.M.) a King’s College London (LL.M.) a je partnerkou advokátní kanceláře Pierstone. Jako advokátka se věnuje ochraně osobních údajů, právu telekomunikací a informačních technologií, problematice ochrany hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Je aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích (např. Spolek pro ochranu osobních údajů nebo International Bar Association) a uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se kybernetické bezpečnosti, technologií a nakládání s daty.