Ing. Soňa Gullová, Ph.D.

Soňa Gullová působí jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické, kde vyučuje předmět Mezinárodní obchodní jednání a protokol.

Je autorkou mnoha článků, skript, monografií i článků v odborném tisku.

Další autoři

Ondřej Macků

Konzultant online marketingu se zaměřením na sociální sítě, který se staral v nejlepších českých digitálních agenturách o velké firmy a organizace jako je Tesco, O2, Evropa 2, L’Oréal, Ulož.to, DPD, ODS a mnoho dalších.Mnoho z nich školil, tvořil jim strategie a sám se staral o jejich profily nebo vedl tým, který měl vše na starosti. Sociálním sítím se věnuje již 6 let a pořád ho baví, stejně jako ho baví předávat znalosti dalším lidem na školeních a vidět, jak se v problematice zlepšují.

PhDr. Radomír Ševčík

Radomír Ševčík po absolvování oboru archivnictví na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity působil v oblasti archivnictví a spisové služby.V současnosti je zástupcem ředitelky Moravského zemského archivu v Brně a vedoucím oddělení předarchivní péče, prezentace a ochrany archiválií. Působí především v oblasti předarchivní péče, spisové služby a  kontrolní činnosti, a to jak u původců veřejnoprávních, tak i soukromoprávních. Řadu let se zabývá lektorskou činností a je autorem odborných článků věnujících se problematice předarchivní péče a spisové služby.

Ing. Hana Juráňová

Hana Juráňová je daňovou poradkyní a auditorkou.Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejné správy v oblasti organizace řízení, kontrol a přezkumů, poskytování a přijímaní dotací, účetnictví, daňových povinností, systémů inventarizace majetku a závazků atd. Jako akreditovaná lektorka působí 10 let.

Mgr. Veronika Plešková

Partnerka advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, oceněná AK v kategorii Právo obchodních společností v soutěži firma roku 2016.

Dr. et Mgr. Jiří Taišl

Dr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 1996). Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku 2000 Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách VŠ (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut) Je také odborným lektorem (VOX, Economia, Bankovní akademie, bankovní institut, Cognos, Český institut interních auditorů) Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky..

Antonín Šefčík

V uplynulých dvaceti letech se podílel na zavádění opatření v oblastech managementu bezpečnosti informací, ohodnocení aktiv, klasifikace dokumentů a informací, řízení fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí, bezpečnosti lidských zdrojů, řízení právních vztahů z hlediska bezpečnosti a krizového a havarijního plánování.V posledních patnácti letech projektově řídí projekty zavádění ISMS a implementaci bezpečnosti v informačních a komunikačních systémech. Je držitelem certifikátů Lead auditor ISMS dle ISO/IEC 27001, Lead auditor SMS dle ISO/IEC 20000 a je držitelem certifikátu PRINCE2 pro oblast projektového řízení.