Jiří Charvát

Jiří Charvát je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik i PO, revizní technik hasicích přístrojů a hydrantových systémů.

Při své praxi se účastnil jako OZO v BOZP na menších stavbách, přestavbách větších i menších stavebních společnostech. Je držitelem certifikátu Koordinátor BOZP.  V současné době pracuje jako hlavní koordinátor BOZP na stavbě, řídí a koordinuje bezpečnou práci ostatních dodavatelů.

Další autoři

Ing. Hana Straková

Hana Straková je specialistka pro DPH, Ministerstvo financí ČR.

Mgr. Lucie Zálohová

Státní úřad inspekce práce

Bedřich Danda

Bedřich Danda je vedoucím představitelem občanských sdružení, jako Klubu historických vozidel Praha, Společenství autodopravců Čech a Moravy a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.Bedřich Danda je vedoucím představitelem občanských sdružení, jako Klubu historických vozidel Praha, Společenství autodopravců Čech a Moravy a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Dne 1. 9. 2010 byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu.

Mgr. Pavlína Tillová

Pavlína Tillová je právnička a specialistka na firemní compliance.V této oblasti má mnohaleté zkušenosti – jako vedoucí compliance působila ve velkých společnostech jako Pioneer Investments, ČSOB, Česká pojišťovna či Avant.

Monika Karásková

Monika Karásková je koučkou a mentorkou se zaměřením na lidské zdroje firem.

Ing. Ráma Rajnošek, Ph.D.

Ráma Rajnošek působí jako CEO a jako konzultant pro komunikační strategie v online agentuře Aqua Digital.Zabývá se komplexním navrhováním kampaní v prostředí internetu. Vytváří koncepty využívající výhody v propojení online nástrojů a klasických komunikačních kampaní. Navrhuje akviziční strategie a využívání loajalitních nástrojů dle nastavených marketingových cílů klienta. Do komunikační strategie integruje jako součást mixu sociální sítě s hlavní orientací na Facebook a jeho nástroje.