Jiří Kunz

Majitel a jednatel společnosti CSI Logistics. V logistice působí již přes dvacet let na pozicích od supervizorských po manažerské. Spolupracoval na logistických projektech se středně velkými společnostmi i nadnárodními korporacemi (P&O Trans European, BLG Logistics, Menlo Worlwide Logistics, DB Schenker či Kraft Foods).

Je držitelem certifikátu ICV Logistika v praxi – suply chain. Absolvoval několik logistických stáží v zahraničí. Své bohaté zkušenosti předává formou kurzů založených na komunikaci, propojení teorie s praxí a reálném využití v pracovním procesu klienta. 

Další autoři

Ludvík Turek, M.A.A.

Soukromý obchodník a zakladatel společnosti CzechWealth.Vlastní mezinárodně uznávaný diplom a členství v Australské asociaci technické analýzy. Více než 15 let se živí obchodováním na finančních trzích. Učí burzovní obchodníky v ČR, USA i Austrálii. Má osobní vazby na špičky světového tradingu. Při osobním mentoringu a na seminářích se nebojí obchodovat naživo s vlastními penězi před zraky ostatních.

Robert Mládek

Robert Mládek se narodil v Čechách a vyrostl v USA, kde vystudoval finance a účetnictví na University of San Francisco.Pracoval jako auditor (KPMG) a kontrolor (Waller, Williams & Co).  Od roku 1994 žije trvale v České republice, kde se věnuje především poradenské činnosti.

Mgr. Martin Winter

Ve své praxi se kromě ochrany osobních údajů zabývá především obchodním a korporátním právemMartin Winter působí jako advokát v Praze. Právní služby poskytuje předním českým a mezinárodním společnostem, a to jak v rámci nejrůznějších transakcí, tak i při každodenním výkonu podnikatelských aktivit jeho klientů.

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Vlastimil Fidler je ředitelem odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.Je spoluautorem veřejnozakázkové legislativy, včetně zákona o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016. Jako metodik veřejných zakázek se věnuje otázkám výkladu a aplikace zákona a přednáškové činnosti. Patří k našim nejoblíbenějším lektorům.

JUDr. Michal Faltus

JUDr. Michal Faltus je advokát advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners s.r.o.V praxi se zaměřuje především na oblast závazkového práva, dotačního práva a pracovního práva, kde řeší zejména spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakož i správné nastavení vztahů mezi nimi tak, aby se sporům předcházelo.

Rudolf Malý, Alog.

Od ledna 2016 se věnuje nezávislému poradenství a auditingu v oblasti logistických procesů, přičemž v roce 2009 se stal členem KOMORY LOGISTICKÝCH AUDITORŮ.