JUDr. Adam Furek

JUDr. Adam Furek je vedoucí pracovník legislativně-právního oddělení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na Ministerstvu vnitra

Specializuje se na poskytování informací o činnosti obcí v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a je autorem řady odborných publikací.

Další autoři

Ing. Monika Pidrmanová

Monika Pidrmanová vystudovala Technickou univerzitu v Liberci.Od roku 2001 se věnuje projektovému řízení. Je členem Komory projektových manažerů a má certifikaci IPMA B. V rámci svého prvního projektu ve veřejném sektoru vedla implementaci nemocničního informačního systému, následovaly projekty pro České dráhy a Českou poštu a další organizace. V roce 2010 se zaměřila na integrovaný záchranný systém. V této oblasti působí dodnes. Kromě projektového managementu má i několikaleté zkušenosti s liniovým řízením asi 30 osob, zejména vývojářů, ale i skupiny projektových manažerů.

Mgr. Ondřej Chmela

Ondřej Chmela je advokátem v advokátní kanceláři Deloitte Legal, kde se věnuje především smluvní agendě, spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a má v gesci specializaci v oblasti veřejných zakázek.Současně se u řady klientů především ve veřejném sektoru podílel na nastavení a vyhodnocení compliance procesů a byl členem týmů pro audity zadávání veřejných zakázek a vyšetřování podezření na podvodná jednání. V poslední době se rovněž věnuje implementaci nové legislativy týkající se zavádění vnitřních oznamovacích systémů. Je externím vyučujícím předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Mgr. Štěpánka Maryšková

Mgr. Štěpánka Maryšková se pohybuje ve školství již téměř 30 let a lektorování se věnuje od roku 2006. Ve své praxi upřednostňuje individuální přístup ke klientovi, přičemž ráda uplatňuje tvořivé a alternativní metody a techniky.

Bc. Jan Bláha

Specialista na dopravní logistiku s více jak 20letou praxí. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti leteckých, námořních a pozemních přeprav a v posledních letech velmi rychle rostoucích intermodálních přeprav. Aktuálně pracuje v česko-japonské logistické společnosti na pozici ředitele divize přeprav.

Barbara Hrabalová

Řídí divizi Ipsos Loyalty, kam patří také tým CEM.Přednáší a přispívá do odborných periodik (Smith Novak, Franchise Club, Strategie, Marketing Sales Media, Firemní obchod aj.). Dlouhodobě spolupracuje s Customer Experience Professionals Association (CXPA), ve které je členkou marketingového výboru. Mystery shoppingu a řízení zákaznické zkušenosti se věnuje od roku 2006.

Martin Lukáč

Již při studiích na ekonomických fakultách ČZU a TUL se plně věnoval financím u mezinárodní telekomunikační společnosti. Z korporátních financí dostal příležitost při převzetí rodinné firmy působící ve finančním poradenství s tradicí od roku 1994. Od roku 2009 se plně věnuje poradenství ve financích v korporátním segmentu a to zejména rámcovým programům pro přispívání zaměstnavatele na produkty zaměstnanců a pojištění klíčových osob. Kromě toho řídí portfolia svých klientů zejména jednorázových investic a spořících programů.